Beleidsnota gemeentebestuur 2007 - 2012


Beleidsnota 2007 - 2012.

Noden en behoeften wijzigen steeds. Nieuwe uitdagingen dringen zich op. Prioriteiten worden soms noodgedwongen herdacht. Budgettaire beperkingen en nieuwe opportuniteiten moeten met elkaar verzoend worden. Europese, federale en Vlaamse regelgeving zorgen ervoor dat er steeds moet bijgestuurd worden. Verfijning, verdieping en actualisatie zullen nodig zijn. 

Lees de volledige beleidsnota in volgend document:

Documenten
Afbeeldingen
Beleidsnota gemeentebestuur 2007 - 2012