Elektrische laadpalen in Schoten


donderdag, 7 september, 2017
Elektrische laadpalen in Schoten

In 2014 heeft de Europese Commissie beslist om in te zetten op oplaadpunten voor elektrische wagens. In navolging van deze richtlijn maakte Vlaanderen het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Dit actieplan bevat een aantal doelstellingen tot 2020 waaronder het creëren van een aanbod van laadpunten voor elektrische wagens.

Het situeringsplan  geeft aan hoeveel publieke laadpunten een gemeente dient te voorzien tegen 2020. Onze gemeente Schoten moet in totaal minstens 11 publieke laadpalen tegen 2020 voorzien. Hiervan dienen er minimaal 3 in hetjaar 2017 geplaatst te worden.

Weldra worden de twee eerste locaties met laadpalen ingericht:

- Locatie 1, het Marktplein t.h.v. Belfius

Locatie 2, het Gasketelplein

Deze laadpalen worden steeds voorzien van 2 laadpunten. Aan één paal kunnen dan twee wagens tegelijk opgeladen worden.