Inspraakprocedure Plan Hofstraat gestart


dinsdag, 27 juni, 2017
Inspraakprocedure Plan Hofstraat gestart

Nadat de noodzakelijke ontwerpen en procedurele stappen doorlopen zijn, keurde de gemeenteraad de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Hofstraat goed.

Deze goedkeuring heeft een aantal belangrijke gevolgen. Het belangrijkste is dat nu een openbaar onderzoek gestart wordt, waarbij alle burgers hun opmerkingen en verbeteringen kunnen indienen. Dit onderzoek duurt 60 dagen. We hopen dat veel mensen deze kans tot participatie grijpen. 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en co├Ârdineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren op het einde. Zij doet dat binnen de drie maanden na het einde van het openbaar onderzoek. Dat advies keert dan terug  naar de gemeenteraad. Op basis van dit advies kunnen dan bijsturingen gedaan worden.

 

Website gemeente Schoten