Ouders van kinderen met een beperking ondersteunen


donderdag, 25 januari, 2018
Ouders van kinderen met een beperking ondersteunen

Sinds enkele jaren geeft de gemeente een sociaal-pedagogische toelage aan Schotense ouders die de opvoeding en verzorging van zwaar gehandicapt(e) kind(eren) op zich nemen. Deze premie bedraagt 246,00€ per gehandicapt kind en per jaar.

Met deze toelage willen we de bijzondere zorgen die deze kinderen vereisen, erkennen. Ze geldt voor de Schotense kinderen met een handicap en die niet in een instelling ingeschreven staan.  De kinderen mogen niet ouder zijn dan 21 jaar. Om in aanmerking te komen dienen ze minstens 66 % gehandicapt te zijn of verhoogde kinderbijslag te krijgen.

De ouders en kinderen verdienen deze (symbolische) steun. Ken je daarom iemand die volgens jou hiervoor in aanmerking komt, maak hen dan attent op dit reglement!