Symbolische kuisactie geboorde A102


dinsdag, 28 maart, 2017
Symbolische kuisactie geboorde A102

 

Met deze actie onderstrepen we het ecologische belang van de groene rand rond Antwerpen. Zeker voor de leefbaarheid van de brede omgeving, rand en stad, is dit een absoluut pluspunt. We willen daarom graag vandaag als CD&V de ideeën van de actiegroep GruunRant onze steun toezeggen en een hart onder de riem steken. Symbolisch kuisen we daarom vandaag het bord voor een A102 onder de grond terug op.

A102: mobiliteit verzoenen leefbaarheid

De aanleg van de A102 zouden we liever niet zien, maar we begrijpen dat een NIMBY-houding in het grote Oosterweeldossier niet past: een oplossing kan er alleen maar komen als iedereen wat water bij de wijn doet. Indien wordt aangetoond dat de A102, met of zonder de R11bis, leidt tot een oplossing voor de fileproblematiek is iedereen daarmee gediend.

Tegelijkertijd willen we echter wel zeer duidelijk maken dat de aanleg niet kan op een manier die de  leefbaarheid van onze gemeenten onder druk te zetten en het milieu aantast. Het mag niet de bedoeling zijn om de mobiliteitsproblemen in onze regio, die terecht aangekaart worden en een oplossing verdienen, te verschuiven naar de bewoners van de rand. Trouwens ook de stad Antwerpen en haar districten zijn gebaad met het behoud en de versterking van de groene long tussen de stad en de rand.

Ecologische ader

Maar we willen met deze actie nog een stap verder gaan en het ecologische en cultuur-historisch belang van de groene rand onderstrepen. GruunRant is een uitgestrekte groene ruimte met weilanden en bossen, van in de Antwerpse haven tot aan het rondpunt van Wommelgem. Het verbindt een aantal bestaande groene ruimten, zowel op grondgebied van de Stad Antwerpen, als van de buurgemeenten, zoals in de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem. Zo maakt het ook een verbinding met verschillende “groene vingers” die als corridors naar de stad lopen.

Deze groene rand loopt ook door Schotense historische kasteeldomeinen zoals Calesbergh, en aan de rand van het park van Schoten, domein Borgeind, Kasteeldomein Amerlo en Withof.

In vele landen maken ze extreem hoge kosten om dergelijke ‘stadsrandbossen’ aan te leggen. Antwerpen hééft er een en moet het alleen behouden. Daarom doen we een warme oproep om hier ook actief voor te durven kiezen.

Geboorde tunnel: waarom?

Enkel met een geboorde tunnel diep onder de grond, dus geen cut & cover, vrijwaren we de bovenliggende bossen van kap en kunnen waardevolle fauna en flora bewaard worden. Een herbeplanting lijkt een mooi scenario, maar betekent een verlies aan veel biodiversiteit en een moeizaam herstel. De ecologische waarde en de capaciteit van CO2 en fijnstofopname vermindert door het verdwijnen van de grote en oude bomen enorm.

Bovendien verstoort een geboorde tunnel ook veel minder de waterhuishouding.

Voor een natuurgebied zoals bijvoorbeeld ’t Asbroek in Schoten is dit laatste essentieel. Het is een 12 ha groot en door de Vlaamse overheid erkend natuurgebied. 't Asbroek is een typevoorbeeld van een “broekbos”. Een broekbos is een nat bos, waar kwelwater uit de grond opborrelt. Dit kwelwater bevat veel ijzer, waardoor de beken en grachten oranjerood kleuren. Een cut & cover-tunnel zou dit helemaal teniet doen, door het grondwater dieper de grond in te trekken en de noodzakelijke bronbemalingen bij uitvoering. Tevens vrezen we door het verlagen van de grondwaterspiegel dat ook de andere bomen buiten de reservatiezone zullen worden aangetast, waardoor de ecologische schade nog aanzienlijker zal zijn.

Tot slot valt ook op te merken dat de actiegroep Ringland ook pleit voor een ondertunneling aan het Albertkanaal, met geboorde tunnels naar enkel onder het kanaal.

 

Lees meer