Verkiezingsprogramma 2012


Over de periode 2006-2012 stond in de Knack van 6 juni volgende beschouwing: In de naoorlogse politieke geschiedenis was er zelden een groter “Tijdsverloop”tussen twee gemeenteraadsverkiezingen dan tussen 2006 en die van 2012. Zeker, het gaat nog altijd om de klassieke zes jaar. Maar in die periode is de wereld en dus dit land mogelijk harder veranderd dan ooit tevoren. In 2006 waren er nog geen sociale media – of ze waren in dit land nog marginaal: geen Facebook, geen Twitter. Er waren nog geen smartphones. Vergeleken met vandaag stond de digitale televisie nog in haar kinderschoenen: men keek nog tv volgens de uitzendschema’s die de strategen bij VRT en VTM programmeerden. Voor wie in 2006 hoopte dat de individualisering stilaan haar hoogtepunt had bereikt, was het naar ontwaken. Daarenboven kwam de nieuwe globalisering: die van de economische crisis. In 2006 waren Fortis en Dexia nog machtige banken, en namen we aan dat er zich in Griekenland en Ierland een economisch wonder voltrok. De hele maatschappelijke context om aan politiek te doen is in 2012 totaal anders dan in 2006.”

De realiteit van vandaag is dat wij onmogelijk kunnen bepalen of een programma dat wij vandaag goedkeuren, morgen nog uitvoerbaar zal zijn. De federale en Vlaamse regering weten zelf nog niet wat de besparingen voor hen gaan betekenen. Elke dag worden wij opnieuw geconfronteerd met mogelijk nieuwe besparingen;

Besparingen op federaal en Vlaams niveau hebben ook grote gevolgen voor de gemeenten. Als er vroeger moest gespaard worden op die niveaus had dit voor de gemeenten telkens 2 gevolgen: minder inkomsten en meer bevoegdheden. De huidige besparingen zijn veel groter en niet te vergelijken met het verleden. Men moet naïef zijn om te denken dat dit aan ons zal voorbij waaien. Een programma dat vandaag uitvoerbaar lijkt, kan dus morgen misschien totaal achterhaald zijn. Laten wij  in ons achterhoofd beseffen dat deze basistekst de volgende jaren niet de bijbel zal zijn waar wij ons moeten aan vast houden. Neen, wij zullen dit alles constant moeten evalueren.

Harrie Hendrickx

Lees verder:  

http://schoten.cdenv.be/1-woon-werk-en-leefgemeente-schoten

http://schoten.cdenv.be/2-de-publieke-ruimte-en-het-leefmilieu

http://schoten.cdenv.be/3-samen-leven

http://schoten.cdenv.be/4-voor-wie-zorg-en-steun-nodig-heeft

http://schoten.cdenv.be/5-efficient-en-effectief-besturen

 

Afbeeldingen
Verkiezingsprogramma 2012