Welkom bij CD&V Schoten

Schoten

Schoten

Financiën

Begrotingsbespreking 2023

29-11-2022

Het was een moeilijke begroting, maar ze was ook wat moeilijker dan verwacht. Vanuit cd&v Schoten willen dan ook de voltallige…

Lees meer

Mobiliteit & openbaar vervoer

Een bel- of buurtbus naar Jan Palfijn

26-11-2022

Een directe busverbinding van en naar ZNA Jan Palfijn is opgenomen in het concept rond basisbereikbaarheid. Een keuze die een…

Lees meer

Zorg , Gezondheid & welzijn

Fusie met Zorgbedrijf Antwerpen?

08-04-2022

Vanuit CD&V Schoten hebben we bedenkingen bij de intentie om fusie- of samenwerkingsgesprekken met de het Antwerpse Zorgbedrijf,…

Lees meer

Sport

WK bij Simikos

13-06-2021

Op initiatief van onze voorzitter Oliver Van Hoornyck spraken we met een aantal Schotense CD&V-ploegmakkers af om de eerste…

Lees meer

Het jaagpad en fietspad langs de Vaart worden meer dan ooit druk bewandeld en bereden. Helaas gebeuren er ook regelmatig…

Lees meer

Verkeer & verkeersveiligheid, Mobiliteit & openbaar vervoer

August Jonckersstraat verkeersveiliger

23-02-2021

Met vier scholen in de Atheneumwijk en een verhoogde parkeerdruk verloopt de verkeersafwikkeling in de August Jonckersstraat al…

Lees meer

Personen met een handicap

Doorkijk-mondmaskers weldra in Schoten

04-02-2021

Doven en slechthorenden die in rechtsreeks contact komen met ambtenaren en hulpverleners missen met het dragen van mondmaskers…

Lees meer

Edit: onze motie werd niet gesteund door de meerderheid. Schotenaren zullen gevaccineerd worden in Spoor Oost. We roepen daarom…

Lees meer

In haar speech tijdens het online nieuwjaarsontbijt herinnerde de minister aan het feit dat ook democratische vernieuwing in…

Lees meer

Dieter Peeters

Fractieleider Gemeenteraad

Dieter Peeters (31) was jarenlang actief in de jeugdbeweging KSA, is oud-voorzitter van de…

Lees meer