Welkom bij CD&V Schoten

Schoten

Schoten

Zorg , Gezondheid & welzijn

Fusie met Zorgbedrijf Antwerpen?

08-04-2022

Vanuit CD&V Schoten hebben we bedenkingen bij de intentie om fusie- of samenwerkingsgesprekken met de het Antwerpse Zorgbedrijf,…

Lees meer

Sport

WK bij Simikos

13-06-2021

Op initiatief van onze voorzitter Oliver Van Hoornyck spraken we met een aantal Schotense CD&V-ploegmakkers af om de eerste…

Lees meer

Het jaagpad en fietspad langs de Vaart worden meer dan ooit druk bewandeld en bereden. Helaas gebeuren er ook regelmatig…

Lees meer

Verkeer & verkeersveiligheid, Mobiliteit & openbaar vervoer

August Jonckersstraat verkeersveiliger

23-02-2021

Met vier scholen in de Atheneumwijk en een verhoogde parkeerdruk verloopt de verkeersafwikkeling in de August Jonckersstraat al…

Lees meer

Personen met een handicap

Doorkijk-mondmaskers weldra in Schoten

04-02-2021

Doven en slechthorenden die in rechtsreeks contact komen met ambtenaren en hulpverleners missen met het dragen van mondmaskers…

Lees meer

Edit: onze motie werd niet gesteund door de meerderheid. Schotenaren zullen gevaccineerd worden in Spoor Oost. We roepen daarom…

Lees meer

In haar speech tijdens het online nieuwjaarsontbijt herinnerde de minister aan het feit dat ook democratische vernieuwing in…

Lees meer

Vanwege de coronacrisis organiseerde CD&V Schoten op 24 januari geen fysieke nieuwjaarsreceptie, maar een digitaal…

Lees meer

Als CD&V Schoten zijn we voorstander van de Scheldeprijs als volksfeest. We waren daarom begin september blij dat de koers kon…

Lees meer

Dieter Peeters

Fractieleider Gemeenteraad

Dieter Peeters (31) was jarenlang actief in de jeugdbeweging KSA, is oud-voorzitter van de…

Lees meer