CD&V staat voor een warme samenleving waar iedereen, jong of oud, arm of rijk, zorgbehoevend of zeer vitaal, van welk geslacht, kleur of geaardheid ook, zich thuis voelt in onze maatschappij.  {Iedereen inbegrepen} dus.

Maar CD&V staat ook voor {elkaar}, voor een maatschappij waar iedereen zijn / haar steentje bijdraagt aan het groter geheel zonder het individu daarin te verliezen. CD&V wil mogelijkheden scheppen voor ieder individu en elke groep, maar wil er ook zijn voor de zorgbehoevende medemens zodat deze ten volle mee in de maatschappij kan leven. Niemand mag aan de kant gezet worden. En daarom is er een ethische regulator nodig die de samenleving coördineert zodat iedereen zich er thuis kan voelen en kan deelnemen aan het vrije leven. Want je eigen "vrijheid" stopt daar waar je de vrijheid van anderen beperkt.