Nieuws

Het was een moeilijke begroting, maar ze was ook wat moeilijker dan verwacht. Vanuit cd&v Schoten willen dan ook de voltallige…

Lees meer

Een directe busverbinding van en naar ZNA Jan Palfijn is opgenomen in het concept rond basisbereikbaarheid. Een keuze die een…

Lees meer

Vanuit CD&V Schoten hebben we bedenkingen bij de intentie om fusie- of samenwerkingsgesprekken met de het Antwerpse Zorgbedrijf,…

Lees meer

Op initiatief van onze voorzitter Oliver Van Hoornyck spraken we met een aantal Schotense CD&V-ploegmakkers af om de eerste…

Lees meer

Het jaagpad en fietspad langs de Vaart worden meer dan ooit druk bewandeld en bereden. Helaas gebeuren er ook regelmatig…

Lees meer

Met vier scholen in de Atheneumwijk en een verhoogde parkeerdruk verloopt de verkeersafwikkeling in de August Jonckersstraat al…

Lees meer

Doven en slechthorenden die in rechtsreeks contact komen met ambtenaren en hulpverleners missen met het dragen van mondmaskers…

Lees meer

Edit: onze motie werd niet gesteund door de meerderheid. Schotenaren zullen gevaccineerd worden in Spoor Oost. We roepen daarom…

Lees meer

In haar speech tijdens het online nieuwjaarsontbijt herinnerde de minister aan het feit dat ook democratische vernieuwing in…

Lees meer

Vanwege de coronacrisis organiseerde CD&V Schoten op 24 januari geen fysieke nieuwjaarsreceptie, maar een digitaal…

Lees meer

Als CD&V Schoten zijn we voorstander van de Scheldeprijs als volksfeest. We waren daarom begin september blij dat de koers kon…

Lees meer

Inderdaad, een Schotense minister! @Annelies Verlinden Geplaatst door CD&V Schoten op Woensdag 30 september 2020 De kersverse…

Lees meer