Met vier scholen in de Atheneumwijk en een verhoogde parkeerdruk verloopt de verkeersafwikkeling in de August Jonckersstraat al even chaotisch. Kruisen is vaak niet mogelijk wat opstoppingen en zelfs enkele kleine aanrijdingen met zwakke weggebruikers veroorzaakt.

Ons raadslid Erik Maes en tevens ook buurtbewoner trok aan de alarmbel en nam contact op met de verkeersconsulente en de politie om samen een werkbare oplossing te zoeken. Om het kruisen mogelijk te maken en de doorstroming te waarborgen wordt vanaf de Kopstraat en dit over een lengte van 25 meter een parkeerverbod ingevoerd. Aan de onpare zijde worden twee verbodsboren geplaatst, aan de pare zijde wordt naast de dierenarts kortelings gele belijning aangebracht. Deze ingreep schept een wachtzone en moet ervoor zorgen dat kruisen mogelijk blijft wat op haar beurt de verkeersveiligheid ten goede zal komen.

Het aanvullend reglement van de politie op het verkeer werd tijdens de gemeenteraad van maandag 22 februari unaniem goed gekeurd en dit tot tevredenheid van onze partij!

  • Verkeer & verkeersveiligheid
  • Mobiliteit & openbaar vervoer