In het verleden pleitte CD&V Schoten al voor het autoluw maken van de Paalstraat op bepaalde tijdstippen, zoals op zaterdag, de drukste dag in ons winkelcentrum met vele passanten van de wekelijkse markt,  als onderdeel van een algemeen winkelbeleid (winkelkernversterkend beleid).

De huidige bestuursploeg onderzoekt dit, volgens haar eigen bestuursakkoord, tegen 2024. Verschillende Schotenaren, waaronder oud-gemeenteraadslid Eric de Swaef, pleitten recent om deze maatregel versneld in te voeren omdat de huidige crisistoestand de mogelijkheid extra in de verf zet.

Als CD&V Schoten zien wij dit niet gewoon als iets leuks, maar wel als essentieel onderdeel van de Schotense exit-strategie. “De huidige gemeentelijke maatregelen (500€ voor lokale bedrijven, 10€ waardebonnen, …) werken vooral op de aanbodzijde van de lokale handel. Dat is goed, maar we moeten ook de vraagzijde versterken. Wanneer de winkels terug open gaan, moeten voldoende mensen aangenaam en ontspannen willen winkelen om (een deel van) het verlies in te perken. De Paalstraat moet aantrekkelijk en veilig zijn” stelt Dieter Peeters, gemeenteraadslid.

“Onze Paalstraat is een mooie winkelstraat, maar aangelegd in een periode lang voor er sprake was van social distancing. De voetpaden zijn te smal om 1,5 meter afstand te garanderen. Daarom moeten Schotenaren genoeg ruimte hebben. Met andere woorden, wanneer de hele breedte van de straat gebruikt kan worden om te wandelen is er heel wat meer ruimte om voldoende afstand te houden. Deze noodzakelijke ingreep is tevens een goede algemene repetitie naar een autovrije Paalstraat ,” vult Erik Block, voormalig schepen, aan.

Een autovrije Paalstraat blijft vlot bereikbaar met de auto dankzij de centrumparkings op de Markt, parking ’t Ven en achter de St-Cordulakerk, maar trekt ook meer fietsers aan.

Meer info op GVA of HLN