Een directe busverbinding van en naar ZNA Jan Palfijn is opgenomen in het concept rond basisbereikbaarheid. Een keuze die een groot draagvlak geniet en in de dienstregeling bij De Lijn voorzien is. Het startschot blijft echter uit en het is nog niet duidelijk wanneer het zo zal zijn. Dit zette ons raadslid Erik Maes om een voorstel in te dienen dat enig soelaas kan bieden aan de Schotenaar die op zijn honger blijft zitten.

Kunnen we tijdelijk een bel of buurtbus inzetten i.s.m. de minder mobiele centrale? Een permanente verbinding hoeft niet maar het kan al wel een oplossing zijn voor de verkeerstroom tijdens de bezoekuren. De schepen van mobiliteit wijst naar de gefaseerde aanpak die voorzien is maar kon ook geen enkele zekerheid bieden wanneer Schoten aan bod zal komen. Ze erkent dat er wel iets gedaan moet worden en heeft afgesproken dat mogelijke alternatieven besproken zullen worden tijdens de raadscommissie mobiliteit van woensdag 14 december. 
Wordt vervolgd

  • Mobiliteit & openbaar vervoer