Eerste gemeenteraad

02-02-2019

De eerste echte gemeenteraad was de vuurdoop voor de nieuwe bestuursploeg. Op een aantal punten kwamen ze tegenover een eendrachtige oppositie te staan. Onze CD&V-fractie bewees alvast van een constructieve, maar ook scherpe oppositiepartij te zijn. 

Huishoudelijk reglement

De eerste gemeenteraad onder voorzitterschap van Lieven De Smet (N-VA) verliep woelig. Aanleiding was het nieuwe huishoudelijk reglement.

"De oppositie werd niet betrokken bij deze nieuwe spelregels”, aldus Dieter Peeters. Die stelde vooral het terugschroeven van de  actieve openbaarheid van bestuur aan de kaak. “Men wilde de toelichtingsnota schrappen, wat een gemeenteraadsagenda quasi onbegrijpelijk zou maken. Een audioverslag is prima, maar dit moet vlot raadpleegbaar zijn, wat niet gegarandeerd was. En dat burgers zich niet meer kunnen abonneren op de agenda van de raad, is ook geen vooruitgang. Een eenvoudige nieuwsbrief rondsturen, is toch het minimum om burgers in lichten. Op deze manier kruipt het gemeentebestuur terug in haar ivoren toren.”

Ook andere oppositieraadsleden vonden hiaten. de gemeenteraadsvoorzitter zag na wat rumoer geen andere mogelijkheid dan de eerste vergadering al meteen te schorsen. Alle politieke partijen worden betrokken om een nieuwe versie van het reglement op te maken. De aangepaste tekst wordt volgende keer opnieuw voorgelegd.

 

Kafka bij stemming AGB

Bij de verkiezing van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf oordeelde het bestuur dat over ieder bestuurslid apart gestemd moest worden (ook al vermelden de statuten dit niet expliciet)... Gedurende de 10 stemrondes losten de vier jongste gemeenteraadsleden (allen oppositie) elkaar af om met de stembus rond te gaan.

Bestuursakkoord?

Uiteraard vroegen we aan de burgemeester waar het bestuursakkoord bleef. Het valse argument dat een absolute meerderheid dit nodig heeft vervalt door 2 grote redenen

  1. VLD wil op zijn minst toch enkele blauwe accenten binnenhalen? Zonder een symbool bewijst het dat ze het vijfde wiel aan de wagen zijn.
  2. Brasschaat bewees maandag (met exact dezelfde coalitie) dat het wel kan. Iedere schepen gaf daar uitleg over zijn of haar bevoegdheid.

Vanuit Vlaams Belang werd geopperd dat het lange wachten op een akkoord het gevolg was van de ontbrekende bestuurskracht van CD&V. Ondanks dat we heel blij zijn met dit compliment, werd er heel hard gelachen vanop de gemeenteraadsbanken.

Kennisoverdracht Schuttershof

Met de hernieuwing van de OCMW-raad zitten hier veel nieuwe gezichten aan tafel. Dat is democratisch goed, maar vanuit onze fractie hadden we wel een bezorgdheid aangaande de overdracht van kennis en meer bepaald zelfs over de financiële constructie van het Schuttershof, de serviceflatjes bij het dienstencentrum het Dorp.

Daarom vroeg Katrijn Van Osta (een van de weinigen die het systeem nog wél kent) om in de komende maanden, eventueel voor de gemeenteraad, een infosessie te organiseren om dit juridisch en financieel uit te leggen. Het schepencollege bevestigde dat ze hierop ook een externe expert vragen voor een kritische blik van buitenaf.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.