Aan de Vaart

De gemeente Schoten heeft op 23 mei 2017 een verkavelingsaanvraag ontvangen voor het binnengebied tussen de Zaatstraat, de Theofiel Van Cauwenberghslei, de Kruispadstraat en de Fluitbergstraat. Dit gebied wordt door de private ontwikkelaar Mevacom nv, ontwikkeld onder de naam "Aan de Vaart". In dit dossier moet het wegenistracé, het stratenplan, nu goedgekeurd worden, nog niet de verkavelings- en bouwaanvraag, dewelke de bevoegdheid zijn van het College van Burgemeester en Schepenen.

De goedkeuring van het wegentracé moest de gemeenteraad nu geven. Zij kon zich daarvoor baseren op de resultaten van het openbaar onderzoek en de bijgeleverde mobiliteitsstudie. Alle omwonende of betrokken burgers mochten immers hun mening geven en al hun adviezen werden onderzocht. De GECORO gaf tevens reeds haar advies op de verkavelingsaanvraag.

CD&V positief over stratenplan

Vanuit CD&V Schoten hebben we een positief advies gegeven op dit stratenplan. Wij hebben bezorgdheden bij de verdere uitwerking van de bouwplannen, maar over de straten zijn wij tevreden. Straten worden meer dan verkeersaders, maar net een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een autovrije, groene, publieke ruimte die decennia lang afgesloten was voor alle publiek.

Geen sluipverkeer

Slechts 2 ingangen zijn voorzien voor auto's (aan de noord- en oostkant). Door deze ingangen niet met elkaar te verbinden, is sluipverkeer onmogelijk. Op die manier houden we de verkeersstroom onder controle. 

Koning fiets

Fietsers en voetgangers daarentegen kunnen in alle richtingen door het gebied. Dit netwerk van wandel-en fietspaden zal bovendien maximaal met groen omringd worden. Je zal in de toekomst dan van aan de Tibetaanse tempel tot aan de Vaart kunnen wandelen. Het is niet ondenkbaar om daar dan een praatje te kunnen slaan met vrienden en kennisen, uit te rusten op een zitbank, terwijl kinderen kunnen spelen in de voorziene speeltuin. En dat allemaal zonder voorbijrazende auto's.

 

Wij geloven dat dit menselijk contact echt samenleven mogelijk maakt. Daarom ons positief advies bij dit voorstel van stratenplan.

Als slotbedenking gaf Schepen Erik Block in de gemeenteraad ook aan van op de positieve punten te letten en niet in negativisme te verzanden. Zonder bijkomende woningen in Schoten zal de prijs voor ieder woonhuis stijgen. Daardoor kunnen starters en jonge gezinnen niet in Schoten blijven. Dat zorgt er dan voor dat Schoten sneller zal vergrijzen en het sociale weefsel onder druk zal komen te staan.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.