De CD&V fractie heeft tijdens de gemeenteraad van 28 mei mee haar goedkeuring gegeven voor de jaarrekening 2019 maar heeft wel haar bedenkingen met de nog steeds stijgende onkosten voor het inschakelen van externe consultants.

Dit zette raadslid Erik Maes er toe aan om de volgende vraag te stellen aan schepen van financiën Paul Valkeniers: de boekhoudingsdienst van gemeente en OCMW is weer op volle getalsterkte en beschikt over alle technische middelen om tijdig de vereiste documenten te leveren. We merken echter  dat het gemeentebestuur nog steeds gebruik maakt van de twee consultancy-diensten terwijl er nu nog maar één boekhouding is. Onze fractie wil dan ook graag vernemen wat de zienswijze is van het College m.b.t.  het inschakelen van consultants.

Schepen Valkeniers antwoordde dat het op termijn de bedoeling is om meer uit te gaan van eigen kracht maar dat de tijd nu nog niet rijp is om consultants helemaal achterwege te laten. Valkeniers gaf wel toe dat twee kantoren wat van het goede teveel is en zal bekijken wie wat zal ondernemen. Bijkomend zal hij op vraag van onze fractie m.b.t. de kwartaalrapporteringen er over waken dat niet enkel het managementteam maar ook de raadleden ten gepaste tijde de evolutie van de cijfers zullen bekomen en gelegenheid krijgen om deze te bespreken. We volgen het verder op!

  • Financiën