In haar speech tijdens het online nieuwjaarsontbijt herinnerde de minister aan het feit dat ook democratische vernieuwing in haar portefeuille zit. “Het zou mooi zijn mochten we een pioniersrol willen opnemen in burgerparticipatie en dialoog.”

Alvast bij gemeenteraadslid Dieter Peeters en voorzitter Olivier Van Hoornyck is de oproep niet in dovemansoren gevallen. “We gaan er werk van maken”, aldus de voorzitter. “De N-VA-Open Vld-meerderheid consulteert de voorzitters van wijkverenigingen haast nooit meer. Wij gaan dat binnenkort wel doen. Er bestaan ook digitale tools om de Schotenaren ondanks de coronabeperkingen toch het medezeggenschap te geven waar ze recht op hebben.”

Dieter Peeters vindt dat ook het schepencollege een tandje mag bijsteken als het gaat om het respecteren van de democratie. “Gemeenteraadsleden worden veel te weinig betrokken bij belangrijke evoluties en dossiers. De ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de toekomst van het Havenplein en de in oprichting zijnde gemeentelijke KMO-raad gebeuren zonder onze inbreng, terwijl we in zulke materie wel recht op inspraak hebben”, aldus Peeters.

meer info: gva