Op de eerste fysieke gemeenteraad na de coronacrisis werd onze lokale politiek verstoord door een bovenlokaal debat over praktijktesten. De Vlaamse Belang fractie diende een motie in om alle praktijktesten te veroordelen. Als CD&V konden we uiteraad niet akkoord gaan met die oorspronkelijke ongenuanceerde motie. 

De burgemeester herformuleerde de motie echter ingrijpend. Ten eerste werd het gemeentelijke standpunt in de motie herhaald: de gemeente Schoten is tegen elke vorm van discriminatie. Een punt dat onze fractie al verschillende malen onderschreven heeft.

Ten tweede specifieerde hij dat praktijktesten door ons eigen gemeentepersoneel niet passen... Daarvoor werd de voorbije legislaturen teveel geïnvesteerd in de vertrouwensband met de burgers. Inspraak en participatie opbouwen is een proces van lange adem waarbij vertrouwen nodig is.

Daarom konden we wel akkoord gaan met die (volledige) herschreven motie waarbij praktijktesten door Schotens gemeentepersoneel niet kunnen. Het lijkt ons beter van dit op een hoger niveau te doen, zodat de testen zelf geen ongelijke verschillen veroorzaken tussen verhuurders in naburige gemeentes. De tussenkomsten hebben die ruimte ook gelaten.

Als fractie gaan we niet akkoord met de stijl en het machogedrag waarmee het debat gevoerd werd en, hoewel we als fractie consequent blijven hameren op de noodzakelijke openbaarheid, raden we Schotenaren voor de verandering  af van de opname te herbeluisteren. Ook de valse triomfverklaringen in de pers zijn volgens ons overbodig.

Maar als het uiteindelijke besluit dat gestemd moet worden, correct is voor Schoten, dan steunen we dat constructief.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.