Schoten en Wijnegem bereikten een akkoord over de oprichting van woonzorggroep Voorkempen. Deze publieke vzw zal het rusthuis uitbaten als zelfstandige organisatie, met controle door de gemeentes.
 
 
De verzelfstandiging en de schaalvergroting zijn nodig om ook in de toekomst dezelfde opvangkwaliteit te blijven bieden. De prijzendruk maakt dit als klein rusthuis moeilijk. Tegelijkertijd willen we niet dat de rusthuizen zo groot worden dat onze bewoners het persoonlijk contact verliezen. We kunnen samen efficiënter en goedkoper werken door bepaalde overheadkosten (bijvoorbeeld catering ofadministratie) in te perken, maar we willen niet besparen op zorg. Dat is onze kerntaak!
 
Een beoordelingscommissie van experten, onder het voorzitterschap van OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta en bijgestaan door een externe adviesbureau én een advocatenbureau, boog zich over mogelijke samenwerkingen. Hieruit kwam het OCMW van Wijnegem naar voor als de beste kandidaat. De nieuwe vzw gaat officieel van start op 1 januari. In de praktijk neemt ze pas vanaf 1 juli de uitbating van de woonzorgcentra over. Het gaat om het rusthuis Rustenborg (67 residenten), Verbert-Verrydt (160) en dagverzorgingscentrum 't Dorp (12).
 
Voor de bewoners zal er niet veel veranderen. "Onze instellingen vormen het tegengewicht voor de mistoestanden die in de Pano-reportage over particuliere rusthuizen te zien waren. Hier worden alle bewoners wel met veel zorg omringd en dat willen we zo houden" stelt Katrijn Van Osta, voorzitster OCMW Schoten. De verandering grijpt enkel plaats op organisatieniveau. Zelfs de talrijke vrijwilligers blijven meer dan welkom.
 
Ook voor het personeel zal er weinig veranderen. “Het is alleszins niet de bedoeling dat er naakte ontslagen zullen vallen. Wel zal er op termijn een verschuiving komen van statutaire naar contractuele tewerkstelling. Aangezien deze verschuiving een tiental jaren geleden al in gang werd gezet, is deze trend voor het OCMW van Schoten echter niet nieuw.” stelt Katrijn.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.