Het mobiliteitsplan van de gemeente wordt deels vernieuwd. Uit een “sneltoets” kwam als resultaat dat het bestaande plan verder “verbreed” en “verdiept” moet worden.

De volgende 5 thema’s worden daarom onderzocht:

  1. snelheid, 
  2. parkeren, 
  3. doorstroming en sluipverkeer, 
  4. wegencategorisering, 
  5. ruimtelijke ordening en milieu.

Het onderzoek met de nodige verkeers- en parkeertellingen is gedaan. Er was daarbovenop een uitgebreide bevraging van de Schotenaren. De resultaten zijn door de Gemeenteraad goedgekeurd, na uitgebreide bespreking in de Raadscommissie Mobiliteit. Men houdt ook rekening met de verwachte toekomstige feiten (verplaatsing Hoogmolenbrug, nieuwe inbreidingsprojecten en stijgende parkeerdruk, meer en meer (elektrische) fietsen). 

De volgende stap in de herziening is de opmaak van de Uitwerkingsnota en het Actieplan. In de Uitwerkingsnota worden beleidskeuzes gemaakt over de 5 onderzochte thema’s. Zoals waar worden nog verder zone 30 ingericht, wat kunnen we doen aan het parkeerprobleem in bepaalde wijken, waar moet de doorstroming verbeterd worden en sluipverkeer tegengehouden. Dienen er wegen van categorie gewijzigd te worden en op welk vlak dient onze mobiliteit meer afgestemd te worden op onze ruimtelijke ordening en milieu?

In het actieplan worden dan de specifieke en praktische keuzes gemaakt over waar wat wordt bijgestuurd, of welke verkeerscirculatieplannen dienen opgemaakt te worden. 

Al deze maatregelen samen moeten leiden tot een veilige én vlotte mobiliteit in Schoten.

 

De definitieve goedkeuring van de herziening van het mobiliteitsplan verwachten we in het najaar.


Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.