Edit: onze motie werd niet gesteund door de meerderheid. Schotenaren zullen gevaccineerd worden in Spoor Oost. We roepen daarom alle Schotenaren op om dat daar te laten doen. We zoeken nu mee naar oplossingen voor onze minst-mobiele medeburgers (thuisvaccinatie, kleine lokale "antennepost",...).

Zoals jullie weten bestaat de motie die ter stemming voorligt uit twee delen.

Het eerste deel gaat over de brief voor een andere vaccinatielocatie. We willen dat het college een uitzondering in Vlaanderen aanvraagt om uit te wijken naar Brasschaat.

Vanuit onze partij CD&V Schoten zijn er veel bedenkingen bij “onze” vaccinatieplaats op spoor Oost. Vooral het feit dat heel de stad Antwerpen daar gevaccineerd zal worden, baart ons zorgen. We vrezen dat die megalocatie veel Schotenaren zal afschrikken om een vaccinatie te krijgen. Zo’n 600.000 mensen zullen naar daar moeten komen.

We erkennen dat we als gemeente binnen de eerstelijnszone Noord-Antwerpen zitten. We erkennen ook dat die zone een goede samenwerking met de huisartsen van Antwerpen-Noord (én de samenwerking met huisartsenwachtpost Palfijn) kent. We zijn tevreden over de werking.

Maar dat weegt voor ons niet op tegen de psychologische drempel om in zo’n groot centrum gevaccineerd te worden. Veel Schotenaren beginnen daardoor nu, onterecht, te twijfelen aan hun vaccinatiebereidheid. Een beter aangepast schaal zou die bereidheid hoger kunnen houden. Daarom is dit voor ons geen politiek punt, maar een punt van algemeen belang.

Het tweede deel gaat over het lokaal vaccineren van alle 75+’ers en niet enkel diegene die slecht mobiel zijn. Uit de toelichting van de burgemeester aan het begin van de vergadering begrepen we dat dit geen probleem zou zijn.