Het jaagpad en fietspad langs de Vaart worden meer dan ooit druk bewandeld en bereden. Helaas gebeuren er ook regelmatig aanrijdingen tussen voetgangers, fietsers en speedpedelecs.

Met de werken aan de sluis ter hoogte van de Venstraat werd de situatie er niet beter op. Onaangepaste snelheid van fietsers die vaak ook nog eens in de tegenovergestelde richting rijden en wandelaars onnodig in gevaar brachten waren de meest gehoorde klachten van gebruikers en bewoners. Het sein voor raadslid Erik Maes om dit aan te kaarten tijdens de gemeenteraad van 27 mei.

De burgemeester erkende het probleem maar gaf ook mee dat het jaagpad naast de sluis nu gelukkig weer open is en soelaas moet brengen. Wie slachtoffer is van een aanrijding wordt wel gevraagd om zeker klacht in te dienen. De korpschef heeft inmiddels ook opdracht gegeven om meer en regelmatig toezicht te houden langs het jaagpad. Raadslid Erik Maes is alvast verheugd dat aan zijn vraag gevolg wordt gegeven maar doet een ultieme oproep voor meer hoffelijkheid! Camera's om dit alles te detecteren zijn er helaas niet maar zou een prachtige uitvinding zijn sloot Erik Maes zijn pleidooi af.