Extra Nieuwsbrief
CD&V Schoten
19/10/2012
 
 

CD&V- Schoten: constructief op weg naar 2018 !

CD&V Schoten dankt vooreerst al  haar kiezers  voor het vertrouwen  en de vele sympathisanten voor alle geleverde steun in de afgelopen campagne.

De verkiezingsuitslag  is geen motie van wantrouwen tegen CD&V-Schoten .   Al lang voor de verkiezingen zeggen  immers alle politieke partijen dat er in Schoten al jarenlang goed bestuurd wordt . 

Als  thans 2e grootste partij is het logisch dat CD&V opnieuw mee bestuursverantwoordelijkheid opneemt en dit met 3  beleidsbepalende schepenportefeuilles, waaraan in het coalitieakkoord meteen namen werden gekoppeld.

CD&V  zal  constructief met de nieuwe coalitiepartners mee besturen.

Wij danken uittredend burgemeester Harrie Hendrickx, die zijn prachtige en uitzonderlijke politieke carrière in de openbaarheid afsluit.

Wij danken de uittredende schepenen Gerd Adriaensen, Nico Vissers en Ann Pycke voor hun jarenlang  prima en  dienstbaar geleverd werk, waarbij zij alle 3 hun politieke loopbaan verder zetten met oog voor het welzijn van partij en gemeente.

Met  hun opgebouwde ervaring en deskundigheid, zullen  Luc Van Gastel  en Vera Smets (opnieuw) en Erik Block (voor het eerst) met  ons volle vertrouwen het schepenambt opnemen.

In onze traditie van interne kracht, werd het coalitieakkoord unaniem goedgekeurd door de nieuwe CD&V-fractie én  bevestigd door het partijbestuur.

Meteen werd ons project richting 2018 nu reeds zeer vertrouwensvol opgestart.

Samengevat :  de nieuwe  functieverdelingen  in gemeente   en partij , werden als volgt vastgelegd :

-          Gerd Adriaensen :  voorzitter van de gemeenteraad

-          Ann Pycke :  gemeenteraadslid en  CD&V-fractieleider in de gemeenteraad

-          Luc Van Gastel : schepen voor patrimoniumbeheer, dienst der werken, afvalstoffenbeleid, AGB en sport

-          Vera Smets :  OCMW-voorzitter en schepen voor  sociale zaken en kerkfabrieken

-          Erik Block : schepen voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en leefmilieu

-          Nico Vissers : gemeenteraadslid en partijvoorzitter ad interim (functie later statutair te verkiezen door het partijbestuur)

Harrie Hendrickx zal in  het nieuwe CD&V-partijbestuur een actieve functie opnemen om de partij met raad en daad verder bij te staan.    CD&V gaat als partij niet aan de kant staan, maar zal in 2018 nog sterker voor de dag komen !

Nico Vissers

CD&V-voorzitter Schoten a.i.