Beslissingen gemeenteraad 30 juni 2016
CD&V Schoten
N°49 - 30/06/2016
 
 
Gemeentelijke groenvisie verfrist

De afgelopen decenia veranderde er veel. Elke ontwikkeling heeft haar invloed op onze leefomgeving. De gemeente verfriste daarom haar "groenvisie". 

Als CD&v Schoten vinden we het sociale contact tussen mensen belangrijk. Schoten als een grote thuis voor haar inwoners heeft nood aan een groene tuin of oprit om met elkaar te kunnen praten, te rusten of te spelen.

Lees meer ›

Tussenkomst gezinshulp lichtjes verhoogd

Voor CD&V is dit goed nieuws. Al is de gemeentelijke bijdrage veeleer symbolisch, het signaal voor de verhoging toont aan dat Schoten een warme gemeente blijft.

Lees meer ›


Charter Sterk Fietsbeleid

Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen legde deze universele uitgangspunten en engagementen vast in een charter "Sterk Fietsbeleid".

Lees meer ›

 
Terugblik infoavond Minder-hinde

Dagelijks pendelen ongeveer 5798 mensen uit Schoten naar Antwerpen om er te werken. De mobiliteit van de stad en de randgemeenten staat echter voor grote veranderingen. Om de burgers hierover grondig te informeren én om minder-hinder-maatregelen te bedenken organiseerde CD&V Schoten op donderdag 9 juni een succesvolle infoavond.

Een uitgebreider verslag én de presentaties van de sprekers vind je hier.

Lees meer ›