Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°10 - 23/04/2012
 
 

Katrijn Van Osta: ’Vrijwillig engagement leidt vaak tot vriendschap’

Katrijn Van Osta is geboren en getogen in Schoten. Al meer dan 20 jaar woont ze met haar gezin –echtgenoot Herman De Pooter en kinderen An-Katrien en Jan-Pieter – aan de Brechtsebaan.

Heel het gezin De Pooter – Van Osta is erg muzikaal aangelegd. Ze zijn allemaal lid van de Kon. Harmonie Sinte Cecilia. Elke woensdagavond zijn ze er dan ook met z’n vieren te vinden. Ze nemen deel aan de vele activiteiten van de Harmonie, én ook aan wat de Muziekacademie onderneemt. Het aperitiefconcert dat op 5 mei georganiseerd wordt in een samenwerking tussen Harmonie en GAMW, staat bovenaan op hun prioriteitenlijstje. ‘De connectie tussen Harmonie en Muziekacademie is héél belangrijk’.

Professioneel werkt Katrijn als ‘zorgjuf’ in de basisschool van scholencentrum Groenendaal in Merksem. In die verstedelijkte omgeving woedt een problematiek met veel migranten en nieuwe Belgen. ‘Taal en cultuur vormen voor die kinderen de belangrijkste barrières. De opdracht is ook deze kinderen zo weerbaar te maken dat ze goed kunnen functioneren. Daarom moeten we erg zorgzaam met hen omgaan’. In Merksem bestaat er een goed georganiseerd scholenoverleg. Katrijn pleit er intussen voor dat ook in Schoten een dergelijk scholenoverleg uitgebouwd zou worden ‘Dat kost geen geld, wél tijd en menselijke inzet.’

Katrijn is de dochter van Corneel Van Osta en Martha Gaul, en derde in de reeks van zeven kinderen. Haar vader overleed vier jaar geleden.

Tijdens haar jeugdjaren woonde Katrijn in Sint-Filippus, waar ze jarenlang leidster van de Pluswerking was. In die tijd was ze ook zeer actief als kampleidster bij de Christelijke Mutualiteiten. Daar leerde ze Herman kennen. Katrijn getuigt dat ze het vaakst meeging met groepen gehandicapten. ‘Eigenlijk heb ik altijd al voor zorg gekozen’. Met de vrienden van de CM komen Katrijn en Herman nog elke maand bijeen. ‘Vrijwillig engagement leidt vaak uit tot (h)echte vriendschap.’

Een ander ‘pluspunt’ van vrijwillig engagement is dat het aanstekelijk werkt. Ook An-Katrien en Jan-Pieter zijn nu al actief als actieve vrijwilligers. Katrijn gaf hen de boodschap mee dat ze er ervoor moeten zorgen dat ze niet geholpen zullen moeten worden door anderen. ‘Maar dan blijft er veel tijd over voor andere dingen’.

Last but not least is Katrijn te herkennen aan haar syndicaal werk. Ze is zeer gedreven in het vakbondswerk bij het Christelijk Onderwijzersverbond (COV).

Keuze voor CD&V

Dat Katrijn voor CD&V kiest, is geen toeval. Ze is haar vader gevolgd in die keuze.

Zelf trekt ze voluit de kaart van het gezin. ‘Het gezin staat centraal. Het moet een rustplaats zijn, een veilig nest. Wie zich goed voelt in zijn (haar) gezin, verbreedt zijn (haar) daadkracht, en kan steun bieden aan anderen.’

Bij de jeugd ziet Katrijn een zoeken naar cocooning, en warmte. ‘Ze zoeken warm menselijk contact, en willen de andere appreciëren in zijn (haar) eigenheid.’

Katrijn sluit zich aan bij wat haar vader altijd zei: ‘Eigen aardig, even waardig’. ‘Wie respect betoont voor anderen, krijgt respect terug.’ Vanuit haar christelijke levensvisie probeert ze steeds met anderen mee te leven, aan te voelen. ‘Al stel ik me open voor andere culturen, het is voor mij belangrijk mijn eigen overtuiging er altijd naast te durven verdedigen’.

De agenda van Herman en Katrijn is goed gevuld. Herman: ‘Vroeger zaten er nog hier en daar gaten in. Nu vullen we de poriën op.’

Lees meer ›


Een dag uit het leven van Harrie Hendrickx

Op vrijdag 13 april gaven 'The Lunatics' in De Kaekelaar een optreden ten beste.

‘Deze geschifte bende brengt improvisatietheater van de bovenste plank! In hun nieuwste show 'De wraak van de geile bever' zijn er telkens ook rolletjes weggelegd voor mensen uit het publiek. Vrijdag was Harrie Hendrickx, ons aller burgervader aan de beurt....

Toen The Lunatics vroegen of er toevallig een ‘BS'er’, een Bekende Schotenaar dus, in de zaal zat, werd er meteen geroepen 'Harrie' en 'de burgemeester'. Harrie werd op het podium gevraagd en de vier Lunatics van de avond speelden 'een dag uit het leven van Harrie' na.... Met alle hilarische gebeurtenissen en voorvallen van dien....  :-)’

(Veerle Deparcq)


‘Deel je lach’

In het kader van de actie ‘Deel je lach’ vind je de CM op zaterdag 5 mei in Schoten op de wekelijkse markt. De CM organiseert de actie in heel Vlaanderen, en wil ermee uitzoeken welke gemeente de gelukkigste van Vlaanderen is. Meer info vind je op www.plukjegeluk.be.

‘Geluk leeft van lach tot lach. Daarom reist de CM de komende maanden door Vlaanderen met een fotobox om de glimlach van de Vlaming vast te leggen.’

‘Geluk werkt aanstekelijk, dat is wetenschappelijk bewezen. En ook bewezen is dat lachen gezond is en gelukkig maakt. Het helpt je ontspannen en relativeren. En het geeft een gevoel van verbondenheid. Want wat werkt nu aanstekelijker dan een smakelijke lach?

Kinderen lachen gemiddeld driehonderd keer per dag, volwassenen slechts vijftien keer.’

De actie loopt tot en met zondag 10 juni. De gemeente die de meeste deelnemers heeft in verhouding tot het aantal inwoners wordt tot de gelukkigste gekroond. Dat gebeurt op vrijdag 15 juni, ‘de gelukkigste dag van het jaar’.

Lees meer ›


ACW-Schoten: ‘Ook ik kan in armoede terechtkomen’

In Visie van deze week wordt ruim aandacht besteed aan de marktactie in Schoten waar ACW aan meer dan 300 voorbijgangers vroeg armoede een gezicht te geven.

Johan Boscart: ‘Opvallend was hoe bij vele mandatarissen en bestuursleden het individuele schuldmodel leefde. Ondertussen weten we gelukkig beter. Het taboe van bestaansonzekerheid is doorbroken. We hebben meer inzicht in het kluwen van problematieken waar mensen in armoede mee te maken krijgen. Vanuit de verontwaardiging dat armoede een onrecht is, groeide een actieplan.’

Vera Smets: ‘Ik vind het belangrijk dat de gemeentebegroting in evenwicht blijft. De stijgen de personeelskost in Schoten maakt dat de politiek keuzes moet maken met de weinig beschikbare middelen. Dit is het ideale moment om alle uitgaven door te lichte op hun herverdelend karakter. Doen we met overheidsgeld wat moet: basisdienstverlening voor iedereen en bijzondere ondersteuning voor mensen die geregeld geconfronteerd worden met bestaansonzekerheid. Om iedereen hiervan te overtuigen nam ik het initiatief om alle politieke partijen uit te nodigen op het kabinet van de burgemeester voor deze ontmoeting met ACW Schoten.’

Lees meer ›


Gezocht: Gastgezinnen als hulp voor mantelzorgers

Vorige week werd de pers uitgenodigd door minister Jo Vandeurzen om opnieuw kennis te maken met een initiatief van gastgezinnen die tijdelijk opvang bieden aan zorgbehoevenden, met de bedoeling mantelzorgers tijdelijk de tijd en ruimte te geven om op adem te komen.

CD&V vestigt daarmee de aandacht op de vzw’s Landelijke Thuiszorg en Thuishulp, die sinds 2010 deze opvangmogelijkheden coördineren.

Minister Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, hoopt dat nog vele gezinnen bereid gevonden zullen worden om thuis af en toe zorgbehoevenden of ouderen op te vangen. Een gastgezin is een gezin of alleenstaande die naast een groot hart, ook tijd en ruimte heeft om op regelmatige basis een oudere persoon of hulpbehoevende volwassene op te vangen. Dat gezin kan op die manier een mantelzorger de kans geven op adem te komen. Bovendien doorbreekt het gastgezin het isolement van de zorgbehoevende. Een andere omgeving en andere sociale contacten in een huiselijke sfeer kunnen wonderen doen.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er bij ouderen een groot draagvlak is voor vrijwilligerswerk. Maar ongetwijfeld zijn er, aldus CD&V, ook heel wat jongere mensen die zich willen engageren en een rol als gastgezin willen opnemen.

Lees meer ›


‘Bedankt, Pol’

Op zondagnamiddag 22 april om 16 uur vond in de kerk van Heilig Hart in de wijk Deuzeld een warme dankviering plaats voor Pol Vinken, 40 jaar aalmoezenier was van Scoutsgroep ‘Den 61’.

Pol Vinken werd uitgewuifd door scouts-van-alle-leeftijden die nagenoeg de hele kerk vulden. ‘Den 61’had de viering georganiseerd omdat in het recente verleden gebleken is dat het werk van Pol Vinken in de parochie Heilig Hart niet langer te combineren is met de scoutswerking, en de aalmoezenier daarom afscheid neemt van de jeugdbeweging.

Luc De Kelver leidde de viering. Ook pastoor Herman uit Poppel ‘waar de scouts ook altijd zeer welkom waren’ was in de viering aanwezig.

Pol Vinken bedankte op zijn beurt de scouts. ‘Op het seminarie ben ik priester geworden. Bij de scouts ben ik mens geworden’. (…) ‘Jullie hebben mij jong gehouden’.

Achteraan in de kerk stond een collectebus waar iedereen een bijdrage kon doen voor het project van William Aragon, de Stichting Aragon. Dit is een totaalproject voor de arme indiaanse bevolking van El Zaite.

De viering werd muzikaal begeleid door het project-gospelkoor van de parochie o.l.v. Werner Van Acker.

Uiteraard kon ook het Beloftelied niet ontbreken.

Op het einde van de viering kreeg Pol Vinken een boek aangeboden met dank-getuigenissen. Na de viering volgde nog een samenzijn met een glaasje en een hapje in de parochiezaal, waar ook nog een gastenboek ingevuld kon worden.


CD&V Schoten

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


Welkom in Bloemendaal

Op zondag 20 mei is het volgende ontmoetingsmoment in Bloemendaal gepland. Katrijn Van Osta, Erik Maes en Ann Deceunynck ontmoeten u tussen 12 uur en 13.30 uur graag voor een informele babbel!

Afspraak in het Parochiaal Café van Sint-Jozefparochie, Paalstraat 287 (ingang via de trap aan de voorzijde van het gebouw).


3 mei: 3de werkvergadering in Curielaan

Na de druk bijgewoonde werkvergaderingen op 8 maart en 5 april, nodigt CD&V –Schoten iedereen opnieuw van harte uit voor de derde werkvergadering waar in groep nagedacht zal worden over de toekomst van onze gemeente. Het resultaat van de gesprekken zal leiden tot het partijprogramma waarmee we op 14 oktober naar de kiezer trekken.

Afspraak dus op donderdag 3 mei om 20 uur in het gemeentelijk vergaderlokaal van de Curielaan (‘Gelmelenpark’).

Kalender