Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°12 - 07/05/2012
 
 

Nieuwe kandidaten

In dit nummer stellen we Anne Van Thillo, Katrien Van Elsen en Ann Deceunynck voor.

Anne vervoegt vanuit Koningshof onze jongerenequipe.

Katrien en Ann zijn de drijvende krachten van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) in onze gemeente. Ze zijn sedert 2009 samen co-voorzitters van dit gemeentelijke overleg. En ze zijn beiden ook al jarenlang – op een totaal verschillende manier – betrokken bij de werking van CD&V.

Ze hebben allebei ervaring in de kinderopvang, maar hebben allebei daarnaast ook nog vele andere boeiende engagementen.


Anne Van Thillo is op 18 april 18 jaar geworden! Vorig weekend werd dat nog met haar vrienden gevierd in de lokalen van de Chiro van Bloemendaal. Dat Chirolokaal huurde Anne voor een dagje af, want ze is géén lid van een jeugdbeweging.

Ze is wél een zeer enthousiaste en actieve jongedame die zich heel bewust inzet voor allerlei engagementen. Het verbaast niet in het minst dat Anne de dochter is van Godelieve Verschueren, die eerder voor CD&V deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Godelieve is inmiddels voltijds aan het werk, en heeft de handen méér dan vol met haar combinatie van gezin en familie, werk en engagementen. Nu is het tijd voor de dochter…

Lees meer ›


Katrien Van Elsen: ‘Werken in zorgsector: geen beroep maar engagement’

Nieuw in de Schotense politiek is Katrien Van Elsen. Ze is geboren en getogen in Schoten. Zij woont bijna haar hele leven in de wijken Geuzenvelden, Donk en Centrum. Ze is moeder van drie dochters en een zoon, en echtgenote van Dirk Broos.

‘Ik zal wel altijd in de zorgsector blijven werken. Toen is pas afgestudeerd was, werkte ik in een rusthuis. Daarna heb ik meer dan 20 jaar in de kinderopvang gewerkt. Eerst als onthaalmoeder, daarna als verantwoordelijke van het kinderdagverblijf  De Pimpernel. Nu werk ik als kraamverzorgende bij de Landelijke Thuiszorg. Ik heb ooit eens bij de VDAB tests gedaan, en het resultaat was overduidelijk. Ik kwam altijd terug in de zorg terecht’.

Katrien is co-voorzitter van het Lokaal Overleg Kinder Opvang (LOKO).

Lees meer ›


Ann Deceunynck: Nieuw en toch niet zo nieuw bij CD&V

Samen met Katrien is Ann Deceunynck co-voorzitter van het Lokaal Overleg Kinder Opvang (LOKO). Ook Ann is in 2012 een nieuwe kandidate op de CD&V-lijst.

Toch is Ann niet helemaal nieuw bij CD&V. Ze is ondervoorzitter en draait al enkele jaren actief mee binnen partijbestuur en –bureau. Ze zorgt voor veel van onze communicatie.  Tot 2003 was ze beroepsjournaliste. Ann woont met haar gezin op Elshout. Ze heeft drie dochters en is momenteel onthaalouder.

Bij Ann kan je terecht als je een zaal voor een feestje of een of andere activiteit zoekt in Bloemendaal.

Lees meer ›


Pastor Flor op Tram 7

Pastor Flor Stes  is 70 jaar geworden, en de parochiegemeenschappen van Schoten hebben mee gevierd! Op 6 mei stond de eucharistieviering om 10 uur in Sint-Cordula helemaal in het teken van de verjaardag. Een feestelijke viering werd met veel muziek opgeluisterd. Voor de gelegenheid was er géén viering om 11.30 uur. Wél een receptie in zaal Don Bosco.

Tijdens een officieel moment werd Pastor Flor gehuldigd met enkele liedjes die hij graag hoort. Eén lied was voor de gelegenheid van een aangepaste tekst voorzien…

De pastor kreeg een schilderij cadeau dat Eddy Smets als verrassing had gemaakt op basis van foto’s van de pastor.

Pastor Flor bedankte iedereen voor het feest. Niet alleen de geledingen van de parochie Sint-Cordula, maar ook zijn broers en zussen hadden aan de viering meegewerkt.


Plastieken dopjes voor blindegeleidehonden

Via vrijwilligers in de wijk Elshout loopt er ook in Schoten een permanente inzameling van allerlei plastieken schroefdopjes. De dopjes komen terecht bij de vzw Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren. Deze vereniging verkoopt de dopjes per kilo aan een bedrijf dat ze recycleert tot materiaal voor de productie van hygiënische palletten voor de voedingsindustrie. Deze verkoop levert budgetten voor de aankoop en opleiding van blindegeleidehonden.

Er zijn gigantische hoeveelheden schroefdopjes nodig voor de aankoop en opleiding van pups. De voorbije jaren werden er via de vzw evenwel ongelooflijk grote aantallen dopjes verzameld en verkocht.

In 2005 werden er 5 320 kilogram dopjes verzameld. Elk jaar groeide dit aantal fors. In 2010 werden al 254 267 kilo dopjes verzameld. Voor de aankoop van één hondenpup zijn er ongeveer 4 500 kilo dopjes nodig. Voor de totale opleiding en aflevering van een pup aan een blinde, zijn er nog eens 68 000 kilo dopjes nodig. Te weten: in 1 kilo zitten ongeveer 400 dopjes…

De organisatie hoopt dat, na een tegenslag door een technisch probleem in 2011, de opbrengst in 2012 de vorige zal overtreffen!

Alle plastieken schroefdopjes van flessen (water, cola, limonade, melk, drinkyoghurt, fruitsap, maar ook van detergenten, wasproduct, wasverzachter) zijn welkom. Doppen van siropen, honing, oploskoffie, … ook. Doppen van verf of gevaarlijke stoffen mogen NIET geleverd worden. De organisatie vraagt uitdrukkelijk dat alle dopjes gespoeld zouden worden. Dopjes met schimmel, zand e.d. zijn niet welkom.

Info en inzameling dopjes via ann.deceunynck@skynet.be.

Lees meer ›


Wat met gemeentelijk park?

De milieudienst van de gemeente Schoten werkt i.s.m. de provinciale dienst Team Natuur en Landschap aan een beheerplan voor ons gemeentelijk park. Elke Schotenaar kan via een enquête zijn mening geven.

 De bedoeling is dat een beheersvisie wordt uitgeschreven en de nodige werken worden voorzien.

De gemeente wil zeker de biodiversiteit van het park versterken en de cultuurhistorische aspecten in kaart brengen. Ook het sociaal-recreatieve luik zal bekeken worden.

De opmaak van het beheersplan wordt opgevolgd door een ‘klankbordgroep’, waarin o.m. het Agentschap voor Natuur en Bos, de wijkvereniging, SAV, Natuurpunt, de erfgoedraad, de milieuraad  en de jeugdraad vertegenwoordigd zijn.

Via de website van de gemeente kan iedereen aan de enquête deelnemen. Op zondag 27 mei, ‘Dag van het Park’, zal in het park een inspraakcaravan staan waar iedere bezoeker wensen en bedenkingen kan noteren.

Info: Milieudienst Schoten, Verbertstraat 7 2900 Schoten, joke.ossaer@schoten.be – 03 685 04 62

Lees meer ›


CD&V: Gezinsenquète

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Nergens anders is de zorg voor elkaar zo groot. Bovendien heeft iedereen familie: een zus, een adoptiezoon, een stiefvader, een pleegmoeder, vier grootouders … Allemaal familie, iedereen inbegrepen! Samen vormen ze de plaats waar we thuis én onszelf zijn. Dat vinden CD&V als gezinspartij heel belangrijk. Daarvoor blijft CD&V zich inzetten, elke dag opnieuw. Gezinnen en families verschillen vandaag niet alleen in hun samenstelling. Ze hechten ook belang aan andere zaken. Die wil CD&V in kaart brengen. Daarom luistert CD&V via haar gezinsenquête naar iedereen. Om het gezinsbeleid van de toekomst uit te tekenen, is elke mening van onschatbare waarde. Daarom vraagt de partij medewerking om de gezinsenquête in te vullen.

Lees meer ›


‘Zij blij-dag’ op 12 mei

Op 12 mei is het zover: dan is het de tweede Zij blij-dag. Deze staat in het thema van ‘Zij (hij) blij op de werkvloer’.

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen trekken lokale afdelingen van Vrouw & Maatschappij (CD&V) de straat op voor een betere combinatie van zorg, gezin en arbeid. V&M legt een aantal voorstellen voor over gezinsvriendelijke werkplaatsen.

De mama’s krijgen een attentie, het is tenslotte bijna Moederdag.

Lees meer ›

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


Meimaand: Moederdag!

‘Moeder worden is een wonder

Moeder zijn een heel gedonder’

 

Moeder

Het is een wonderbaar iets

Een moeder;

Anderen mogen ons liefhebben,

Onze moeder alleen begrijpt ons,

Zorgt voor ons,

Bemint ons,

Vergeeft ons alles wat wij doen,

Zij bidt voor ons;

En het enige kwaad dat zij ons ooit doet

Is te sterven en ons te verlaten.


KAV-uitstap naar Floriade was een succes!

Een gezamenlijke uitstap van alle KAV-afdelingen van Schoten bracht op vrijdag 4 mei maar liefst 80 belangstellenden naar de Floriade 2012 in het Nederlandse Venlo. Een enthousiaste deelneemster getuigt dat zelfs het weer die vrijdag daar heel goed was! ‘We waren allemaal verbrand!’

De Floriade wordt in Nederland slechts één keer om de tien jaar gehouden, en is dus een evenement-om-niet-te missen. En de afwezigen hadden weer eens ongelijk, zo blijkt het…


3 mei: Programma krijgt vorm

Vorige week werd voor de derde keer een brainstorm gehouden rond ons partijprogramma. Ook nu werd er door de aanwezigen, onder wie leden en niet-leden, gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester, flink gedebatteerd en van gedachten gewisseld over de toekomst van onze gemeente!

Volgende (en laatste?) bijeenkomst: 7 juni! Graag aanbevolen.


Afspraak in Bloemendaal

Even herinneren dat de CD&V-kandidaten die op 14 oktober vanuit Bloemendaal en Elshout naar de kiezer trekken, elkaar én u graag ontmoeten op zondag 20 mei tussen 11.30 uur en 13 uur in het Parochiaal Café van de parochie in Bloemendaal (inkom langs de voorzijde van het gebouw, Paalstraat 285).

Kalender