Nieuwsbrief XXL
CD&V Schoten
N°18 - 18/06/2012
 
 

Harrie Hendrickx gaat voor zes jaar, voorstelling kandidaten en voorstelling programma, persbericht jongeren

Harrie Hendrickx gaat voluit voor de volledige zes jaar! Lydia en Harrie hebben de voorbije weken en maanden veel sceptische blikken ontmoet. Ze werden vààk aangesproken met de vraag of de burgemeester nog een volledige nieuwe ambtstermijn ziet zitten. Het antwoord is: ja! Mevrouw Hendrickx neemt alle twijfels weg.

In deze nieuwsbrief vindt u ook de hoofdpunten van ons verkiezingsprogramma! Hierover werd uitgebreid nagedacht. De basis van ons programma is het resultaat van drie vergaderingen van ons maandelijkse open partijbestuur. Enkele vrijwilligers bundelden hun krachten om tussentijds de ideeën samen te vatten. Harrie Hendrickx schreef een Inleiding i.v.m. de aanpak van de volgende zes jaar.

We stellen ook twee verkiezingskandidaten voor. Jan Smeele woont op de List, en Marcel Dierckx in Sint-Filippus.

Onze jongeren laten van zich horen! Zij lanceerden een persbericht waar we ook via deze nieuwsbrief de aandacht op willen vestigen.

Tenslotte melden we graag dat onze CD&V-afdeling deze week ook actief is via uw brievenbus…


‘Harrie gaat voluit voor de volledige zes jaar’

In het gezin van burgemeester en lijsttrekker Harrie Hendrickx hebben we voor deze kennismakingsronde een uitzondering gemaakt. Niet de ‘kandidaat’ wordt in deze nieuwsbrief voorgesteld, maar wel zijn wederhelft. Harrie Hendrickx is met zijn bijna 65 levensjaren, waarvan negen jaar als burgemeester, een goeie bekende voor héél veel Schotenaren.

Lydia Denissen is dat veel minder. Hoewel. Héél vaak vergezelt ze Harrie als hij een bezoek brengt bij plechtigheden, feesten, in het verenigingsleven. Door de jaren heen heeft ze aan de zijde van Harrie zelf ook heel veel mensen leren kennen. ‘Ik ga graag mee. Sinds we getrouwd zijn, ben ik mee in de CD&V (toen CVP) ingegroeid.’

Het ‘nieuws’ is dat Harrie en Lydia deze verkiezingscampagne aftrappen met een uitgesproken engagement om dat ook de volgende zes jaar te blijven doen. ‘We werden er overal over aangesproken. Het was niet evident. Maar we hebben de knoop doorgehakt.’

Lydia weet dat Harrie geen stilzitter is. Sinds hun verhuis is het tuinwerk verminderd. En het werk is nu aan de overkant van de straat. Dat geeft het gevoel dat Harrie vaker thuis is. ‘Er kunnen nog zes jaar bij!’

Lees meer ›


Hoofdpunten verkiezingsprogramma

In deze nieuwsbrief overlopen we de hoofdpunten van ons verkiezingsprogramma. Burgemeester Harrie Hendrickx schreef een inleiding.

‘Over de periode 2006-2012 stond in de Knack van 6 juni volgende beschouwing: “In de naoorlogse politieke geschiedenis was er zelden een groter “Tijdsverloop” tussen twee gemeenteraadsverkiezingen dan tussen 2006 en die van 2012. Zeker, het gaat nog altijd om de klassieke zes jaar. Maar in die periode is de wereld en dus dit land mogelijk harder veranderd dan ooit tevoren. In 2006 waren er nog geen sociale media – of ze waren in dit land nog marginaal: geen Facebook, geen Twitter. Er waren nog geen smartphones. Vergeleken met vandaag stond de digitale televisie nog in haar kinderschoenen: men keek nog tv volgens de uitzendschema’s die de strategen bij VRT en VTM programmeerden. Voor wie in 2006 hoopte dat de individualisering stilaan haar hoogtepunt had bereikt, was het naar ontwaken. Daarenboven kwam de nieuwe globalisering: die van de economische crisis. In 2006 waren Fortis en Dexia nog machtige banken, en namen we aan dat er zich in Griekenland en Ierland een economisch wonder voltrok. De hele maatschappelijke context om aan politiek te doen is in 2012 totaal anders dan in 2006.”

De realiteit van vandaag is dat wij onmogelijk kunnen bepalen of een programma dat wij vandaag goedkeuren, morgen nog uitvoerbaar zal zijn. De federale en Vlaamse regering weten zelf nog niet wat de besparingen voor hen gaan betekenen. Elke dag worden wij opnieuw geconfronteerd met mogelijk nieuwe besparingen.

Besparingen op federaal en Vlaams niveau hebben ook grote gevolgen voor de gemeenten. Als er vroeger moest gespaard worden op die niveaus had dit voor de gemeenten telkens 2 gevolgen: minder inkomsten en meer bevoegdheden. De huidige besparingen zijn veel groter en niet te vergelijken met het verleden. Men moet naïef zijn om te denken dat dit aan ons zal voorbij waaien. Een programma dat vandaag uitvoerbaar lijkt, kan dus morgen misschien totaal achterhaald zijn. Laten wij  in ons achterhoofd beseffen dat deze basistekst de volgende jaren niet de bijbel zal zijn waar wij ons moeten aan vast houden. Neen, wij zullen dit alles constant moeten evalueren’.

Lees meer ›


Jan Smeele: ‘Schoten is een hartstikke leuk dorp’

‘Schoten is een hartstikke leuk dorp, en Antwerpen is een heerlijke stad. Het is heel plezierig om hier te wonen. In Schoten hebben we niet te klagen, vind ik’. Dat is de mening van Nederlander Jan Smeele die in 2003 met zijn vrouw Isabel, drie zonen en één dochter in Schoten terechtkwam. Het gezin vond een woning op de List, in het groen en op een redelijke afstand van Brussel waar Jan tewerkgesteld werd door Shell.

Intussen is Jan met pensioen, maar nog steeds geëngageerd voor Shell. Hij trekt nu aan de kar van het Welzijnswerk Shell Pensioenfonds in de regio Zeeuws Vlaanderen. Dat wil zeggen dat hij huisbezoeken brengt aan de oudere leden van dit pensioenfonds.  Om in Zeeuws Vlaanderen alle oudere leden twee keer per jaar op te zoeken, is Jan enkele dagen per maand in touw…

Maar Jan heeft ook in Schoten een sociaal netwerk uitgebouwd, en is daarbij de engagementen niet uit de weg gegaan. ‘Ik vind dat je je moet aansluiten bij de lokale gemeenschap. Dat is een heel goeie manier om te snappen hoe het reilen en zeilen ineen zit. Ik heb er nog nooit spijt van gehad.’

Lees meer ›


Marcel Dierckx: ‘Ze weten dat ze mij alles mogen vragen’

Marcel Dierckx is voor velen in Schoten ‘de vader van Ivan Dierckx’. En Ivan Dierckx is een naam die een belletje doet rinkelen. Zeker bij de actieve jeugd die al eens te maken krijgt met de gemeentelijke jeugddienst. De jeugd klopt zelden tevergeefs bij Ivan aan. Wie hem kent, weet dat Ivan klaarstaat om te helpen. ‘Ivan is van nature héél sociaal’. Dat zegt ook zijn vader Marcel. En die appel is bij Dierckx niet ver van de boom gevallen.

In de huiskamer van zijn woning, waar Marcel alleen woont, staat de muur met familiefoto’s centraal. Er hangen recente foto’s en oude foto’s. Foto’s van allerlei gelegenheden en van iedereen die hem lief is. Marcel is een familiemens. Hij trekt zich het lief en leed van anderen aan, en helpt waar hij kan. ‘Ze weten dat ze me alles mogen vragen’. Ook zijn zus, die in Brussel woont, krijgt regelmatig een bezoekje van hem. Marcel probeert altijd en voor iedereen mee te denken, mee te zoeken naar wat de beste oplossing is.

Lees meer ›


Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Ook in Schoten!

Onze jongerenploeg nam op het jongerencongres in Brugge deel aan  de ludieke actie omtrent betaalbaar wonen, gehouden met een 20-tal tentje. Nadien werd ook een persbericht gelanceerd met een pleidooi voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Schoten, ‘Voor een thuis waar het goed leven is’,  ‘Waar een eigen huis of appartement nog haalbaar en betaalbaar is’. Dit thema is voor hen een speerpunt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer ›


Paardenmolen en babbelbox op braderij

Zoals elk jaar staat onze CD&V-afdeling met een paardenmolen op de braderij. Van vrijdagnamiddag tot zondagavond staan onze vrijwilligers klaar om kinderen een gratis ritje en een oranje ballon aan te bieden!

Dit kan meteen een unieke gelegenheid zijn om kennis te maken met onze verkiezingskandidaten! Onze vertrouwde gezichten, onze nieuwe kandidaten én vooral onze jongeren zullen op de braderij aanwezig zijn.

 

Lees meer ›

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


CD&V wenst je een prettige vakantie!

Vorige week is ons nieuwe huis-aan-huisblad van de pers gerold. U mag het deze week in de brievenbus verwachten, tezamen met de Bode van Schoten.

Onze CD&V-afdeling wenst langs dit blad aan alle Schotenaren een prettige vakantie, of die nu ver van huis of dichtbij gehouden wordt… Onze CD&V-afdeling wenst ook alvast aan alle Schotenaren een aangename zomer. Op de middenpagina’s van het huis-aan-huisblad brengen we een beperkt overzicht van wat er in Schoten te verwachten is aan zomeractiviteiten. Een nog ruimer aanbod, met meer details, vindt u ongetwijfeld via de communicatiekanalen van de gemeente. Wij hopen alvast ook op wat mooi weer!


Aan het woord

Deze week laten we het woord aan Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris.

Het Vlaams Belang verstoorde een halal-barbecue op een middelbare school. Mogen we verontwaardigd zijn?

Een artikel uit de krant De Morgen.

Lees meer ›

Kalender