Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°19 - 26/06/2012
 
 

Vera Smets: ‘Mindfulness om tussendoor tot rust te komen’

Vera Smets was de voorbije zes jaar onze schepen voor financiën en burgerzaken. Als CD&V-vrouw in het schepencollege had zij de taak de financiën te beheren. Met haar terecht kritische blik bekeek ze de inkomsten en de uitgaven. Hoeveel geld komt er binnen? Hoeveel geven we uit? Waar kan er geld ‘gevonden’ worden? Het totaal bedrag aan belastingen dat de Schotenaar betaalt, is haar werkmateriaal.

Als schepen van ‘de liefde’, zoals ze het zelf noemt, heeft Vera ook honderden koppeltjes getrouwd. ‘De mooiste job die er is’.

Vera heeft een eigen bedrijfje Fincover. Dit bedrijf, met als slogan ‘Finance is fun’, richtte ze in 1995 zelf op. Vera geeft  financiële opleidingen in bedrijven in binnen- en buitenland. Ze kiest er bewust voor om klein te blijven. Vera werkt alleen. Zo kan ze haar bedrijf ook combineren met haar werk als schepen.

Thuis is Vera de mama van Eva (15) en Caroline (11) en de echtgenote van Frank. Huishoudelijk werk is niet haar sterkste kant. Dat geeft ze zelf toe. Al vele jaren heeft ze een pracht van een huishoudster. ‘Hopelijk gaat ze nooit weg’. ‘Gina is een essentiële hoeksteen van ons gezin’.

Lees meer ›


Paardenmolen op braderij

Zoals u misschien zelf hebt gezien, was CD&V de voorbije dagen aanwezig op de braderij.

Wij bedanken graag onze vrijwilligers, kandidaten en niet-kandidaten op onze verkiezingslijst, die op sommige momenten het barslechte weer getrotseerd hebben om onze oranje kleuren in het blikveld van de braderijbezoeker te brengen!

Lees meer ›


‘De zomer van Mie Bol’

Op 8 juli is het feest in de Atheneumwijk! Dit jaar wordt het de ‘Zomer van Mie Bol’. De wijk bestaat 100 jaar, en de wijkwerking startte 30 jaar geleden. De wijkvereniging organiseert binnenkort vijf activiteiten.

Op zondag 8 juli om 12.15 uur zullen het boek en de dvd ‘Mie Bol’ voorgesteld worden op het buurtplein. De voorstelling wordt voorafgegaan door een ‘begrafenisstoet’. Compleet met een antieke paardenkoets, een antieke neppastoor en een echte ‘suisse’. De stoet start aan de parking van de sporthal aan de Emiel Blangenoisstraat. Na de stoet is het jaarlijkse uitgebreid wijkontbijt voorzien.

Op 3 augustus komt Radio Minerva naar het buurtplein met swingende muziek van vroeger en nu.

En aan de hand van oude foto’s kan iedereen de wijk herontdekken, en deelnemen aan een wandelzoektocht.

 Info via www.wijkatheneum.be

Lees meer ›


Aandacht voor onderwijs

CD&V schoof vorige week vijf aandachtspunten voor het onderwijs naar voor.

‘Onderwijs gaat over kinderen, en dus over de toekomst.  Geen wonder dat velen hun mening geven over de hervormingen van het secundair onderwijs.

We staan niet verder dan een aankondiging, maar het debat woedt volop.

Verder evolueren naar een secundair onderwijs van de 21ste eeuw houdt in dat de sterke punten overeind blijven, en dat op zwakke punten wordt versterkt.  Een aanpassing van vakken en structuren alleen, zal een maat voor niets blijken. ‘

Lees meer ›

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


Femma zoekt freelance medewerkers

Femma en de Praktische School zoeken dynamische freelancers voor de begeleiding van activiteiten in plaatselijke groepen in 2013. Deskundigheid in het gekozen thema, deelname aan studiedagen, ervaring in het lesgeven en werken met groepen is nodig. Als lesgever beschik je over een computer met internetaansluiting en een wagen. Je bent bereid tot avondwerk. Je ontvangt een vergoeding en tussenkomst in de verplaatsingskosten. Femma zorgt voor een degelijke voorbereiding en basisteksten.

Thema’s waarvoor medewerkers gezocht worden, zijn te vinden op www.femma.be.

Lees meer ›

Kalender