Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°3 - 04/03/2012
 
 

Bedankt, vrijwilliger !

Van 3 tot 9 maart loopt de Week van de Vrijwilliger. Ook vanuit CD&V bedanken wij graag alle vrijwilligers: onze ‘eigen’ mensen die steeds paraat staan voor de werking van CD&V in Schoten, én de honderden anderen die aan het leven in Schoten elke dag ‘vrijwillig’ een meerwaarde bezorgen…

Het ‘werk’ van vrijwilligers kan nauwelijks overschat worden. Zoals Nahima Lanjri in oktober 2011 in De Kaekelaar reeds toelichtte, zijn  twee op de tien Belgen actief als vrijwilliger. Dat betekent dat de vrijwillige inzet in ons land goed is voor 249 000 voltijdse jobs. Vrijwillige inzet is er in alle sectoren, maar het meest in cultuur, sport en vrije tijd.

Eva Hambach, die het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk vertegenwoordigt, werd in 2010 door de redactie van Knack uitgeroepen tot ‘Figuur van het Jaar’. Rik Van Cauwelaert stak bij die gelegenheid een mooie pluim op de hoed van alle vrijwilligers.

‘Ze zijn altijd paraat, de vrijwilligers. Het zijn zij die in de kou gelaten asielzoekers in een afgedankte legerkazerne installeren of slachtoffers van overstromingen snel in een lokaal sportcentrum onderbrengen. Ze geven bijlessen Nederlands aan kinderen van Oezbeekse, Tsjetsjeense of Malinese vluchtelingen en bemannen de telefoons van Tele-Onthaal. Je vindt hen uiteraard bij de brandweer, maar ook in ziekenhuizen, waar ze jonge patiëntjes door een moeilijke convalescentie helpen of het eten voor oudere zieken aandragen. Geen schoolfeest of sportwedstrijd is nog mogelijk zonder de hulp van vrijwilligers. Kerken zowel als natuurverenigingen en zowat alle politieke partijen drijven voor hun landelijke werking op vrijwilligersinzet. Die vrijwilligers geven daarvoor hun vrije tijd op, en ze doen het nog gratis ook.

Lees meer ›

Kleinhandelslint Bredabaan

De gemeenteraad heeft op 1 maart de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor de aanstelling van een ontwerpbureau voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het kleinhandelslint Bredabaan Schoten.

Lees meer ›


Samenwerken rond "Bebouwd perifeer landschap"

De gemeenten Schoten, Brasschaat, Schilde, Kapellen, Kalmthout, Brecht en Zoersel zullen samen aan een ‘visie’ werken omtrent het ‘bebouwd perifeer landschap’ in deze gemeenten. Zij werden eerder geselecteerd, en zullen ook samen bij de Vlaamse overheid een subsidie-aanvraag indienen om als ‘strategisch project’ van start te mogen gaan.  Op 1 maart keurde de gemeenteraad de overeenkomst tussen de gemeenten formeel goed. De goedkeuring gebeurde unaniem, met uitzondering van GROEN dat zich onthield van de stemming.

Lees meer ›


KAV: Ludieke Wildbrei-actie

Op dinsdag 6 maart organiseert KAV i.s.m. ACW op de Grote Markt in Antwerpen een ‘Wildbrei-actie’ rond het thema ‘Kleur je gemeente meer vrouw!’. Voor KAV is het hoog tijd vrouwen extra aan te moedigen om de stap naar de lokale politiek te zetten, én om lijstvormers aan te sporen vrouwen een mooie plaats op de lijst te geven voor de verkiezingen voor gemeente en provincie op 14 oktober!

Momenteel zijn vrijwilligers van de Antwerpse KAV werkingen kleurrijke breiwerken aan het maken en we willen op dinsdag 6 maart 2012 de breiwerken bevestigen op een symbolische plaats in de stad.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een loper die aan de ingang van het stadhuis uitgerold zal worden ‘om vrouwen de weg naar de lokale politiek te wijzen’. Als er in Schoten nog ergens breisters (of breiers) zouden zijn die via de organisatie van KAV of OKRA meebreien voor dit initiatief, vernemen we het alsnog graag…


Hoe maak jij je toekomst

In samenwerking met JONGCD&V gaat CD&V in dialoog met studenten om zicht te krijgen op de uitdagingen die zij zien voor de toekomst en hoe zij hun toekomst zien of willen vormgeven. In interactie willen we hen ook proberen warm te maken voor politiek engagement waardoor ze zelf mee de toekomst en het toekomstig beleid kunnen mee bepalen.

Lees meer ›


Ontbijt met verkiezingskandidaten, er kunnen er nog bij...

Inschrijvingen voor onze ‘Oranjerie-Brunch’ op zondag 18 maart kunnen nog bezorgd worden aan Erik Block. Alle info hierover is nog te vinden in onze vorige Nieuwsbrief (zie website) en de website zelf.

Lees meer ›

 

Jij bent de zon nu

‘Jij ging

De zon kwam

Elke gele bloem

Die we  zien onderweg

Zegt dat jij bij ons bent

Verankerd in ons hart.’

Op vrijdag 2 maart was het één jaar geleden dat de Schotense Mattias Van der Stighelen (21 jaar) dodelijk ten val kwam in een keldergat tijdens een studentenfuif in Antwerpen. Een heel grote groep familieleden en (scouts)vrienden van Mattias kwamen aan het Kasteel van Schoten bijeen voor een herdenkingsplechtigheid met emotionele momenten. Tijdens het voorbije jaar zijn er nog herdenkingsmomenten geweest voor Mattias.

Intussen verscheen er ook een boek ‘Jij bent de zon nu’. Daarin verwerken vader Guillaume Van der Stighelen, zus Joline en vriendin Nina de dood van Matti via zelfgeschreven teksten.

‘Jij bent de zon nu’ werd uitgegeven bij Lannoo en kost 19,99 euro. Bij het boek hoort ook een cd, met liedjes gezongen door Jean Bosco Safari.


Verkiezingsprogramma opstellen

Deze week wordt onze eerste themavergadering georganiseerd waar we in groep zullen nadenken rond ons verkiezingsprogramma. CD&V-leden en andere belangstellenden zijn nu donderdag, 8 maart, om 20 uur welkom in het Gemeentelijk Ontmoetingslokaal aan de Curielaan (Gelmelenpark).

Lees meer ›


Complimentendag

Op 1 maart was het complimentendag. Wellicht is het in de dagen daarna  nog niet te laat om dit vers voor te lezen, in een brief te schrijven of te mailen naar iemand die dit verdiend heeft…

Ik wil je zo graag eens bedanken

met dit berichtje speciaal voor jou

want jij bent een bijzonder fijn mens

Ik ben blij dat ik je ken

jij bent iets bijzonders waard!

 

Ik wens je een fijne dag.


Mijn laatste woord: Dankbaarheid

Bij Bond zonder Naam werd na het overlijden van Phil Bosmans een poster uitgegeven waarop àlle spreuken werden verzameld die verschenen zijn vanaf de start in 1958 tot aan het overlijden van de stichter-bezieler op 17 januari 2012. De poster kost 10 euro, en biedt een schat aan levenswijsheid! Natuurlijk blijft een (gratis!) abonnement op de maandelijkse nieuwe spreuken ook nog altijd mogelijk. Info: www.bzn.be

Lees meer ›


Nieuwsbrief CD&V Schoten

U ontvangt vandaag onze 3e nieuwsbrief. Wenst u deze echter in de toekomst niet meer te ontvangen, kan u zich op eerste vraag uitschrijven via het contactformulier.

Lees meer ›

Kalender