Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°30 - 22/12/2012
 
 

Laatste Gemeenteraad.

Donderdag, 20 december 2012, had in de raadzaal van het gemeentehuis de laatste Gemeenteraad van het jaar plaats, dewelke ook de laatste Raad van deze legislatuur was.

Gezien de verkiezingen van 14 oktober en het nieuw aantredende bestuur vanaf 2 januari 2013, was het ook voor heel wat raadsleden de laatste keer.

Niet minder dan 16 raadsleden keren in januari niet terug naar de nieuwe Gemeenteraad. Sommigen met zeer veel jaren dienst en engagement.

Lees meer ›


CD&V vertegenwoordigers in nieuwe OCMW-raad gekend

Op de bestuursvergadering van 13 december j.l. stemde het bestuur van CD&V Schoten unaniem voor de voordracht van drie nieuwe OCMW raadsleden.

Deze drie werden vooraf, volgens een vastgestelde procedure, door de oude en nieuwe fractieleden als ploeg geselecteerd uit de negen kandidaten.

Dit was geen eenvoudige klus, want alle negen kandidaten waren aan elkaar gewaagd. Toch diende er uiteindelijk een keuze gemaakt te worden en werd er weloverwogen gekozen om de volgende ploeg de volgende zes jaar CD&V te laten vertegenwoordigen: Katrijn Van Osta, Ibrahim Balli en Guido Aerts. 

Samen met de nieuwe OCMW voorzitter, Vera Smets, zullen zij voor ons de nieuwe OCMW raad bevolken en onze visie verdedigen.

Lees meer ›


CD&V denkt na over haar nieuwe structuur en interne vernieuwing

Tijdens de eerste vergadering van het Partijbureau, of dagelijks bestuur, na de verkiezingen van 14 oktober, aangevuld met de nieuwe ad interim voorzitter Nico Vissers en Harrie Hendrickx, werd een eerste keer samen nagedacht en gebrainstormd over de interne organisatie van onze CD&V afdeling.

Lees meer ›


Installatievergadering 2 januari 2013

Op 2 januari wordt de nieuwe Gemeenteraad geïnstalleerd, dit gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze zitting is, zoals alle Gemeenteraadzittingen, open en toegankelijk voor iedereen. Dus wie wil kan altijd om 20.00u even een kijkje komen nemen naar de eedaflegging van onze verkozenen en installatie van de schepenen.

CD&V zal vertegenwoordigd worden door: Nico Vissers, Gerd Adriaensen, Vera Smets, Ann Pycke, Luc Van Gastel, Sofie Goffin, Erik Block en nieuw raadslid Anneleen De Maeyer.

Anneleen volgt als eerste opvolger Harrie Hendrickx op, die zijn mandaat niet opneemt. Sofie komt terug in de Gemeenteraad als tweede opvolgster, dit in de plaats van Kristel Ravijts, die eveneens haar mandaat ter beschikking stelde.

Ook Vera Smets, die OCMW voorzitter zal worden, zal haar plek in de Gemeenteraad afstaan aan een nieuwkomer. Daar dat Toon Daems zijn plaats als derde opvolger afstaat voor vernieuwing, zal einde januari nieuwkomer Sandra Denis de Raad vervoegen.


Schoten Schol!

Naar jaarlijkse gewoonte sinds 6 jaar organiseert de gemeente ook in 2013 haar “nieuwjaarsreceptie”, Schoten Schol.

Deze gaat door op zondag 6 januari 2013 van 11.00u tot 13.00u op het marktplein.

Zoals de vorige jaren is er wijn, bier, koffie, pannenkoeken, …, en je kan er een frietje steken.

Het reeds gekende “Schoten wa zedde gij schoon” zal er weer over het marktplein galmen, maar ook een eigen ode aan Schoten van het Schotense

Perfavore, geschreven door Karel Sysmans, zal je te horen krijgen.

Perfavore zal worden bijgestaan door de Sysmans-family en het nieuwe Schotense zangkoor Zangria uit Bloemendaal. Met oa Liesbeth Perneel, Vera Deceunynck en Jade Kerstens.

Ook zal de nieuwe Gemeenteraad op deze Schoten Schol worden voorgesteld.

Presentator van dienst is Wouter Kersbergen.

Iedereen present dus om te klinken op alle goeds in het nieuwe jaar!

Lees meer ›


Kerstwensen

Als je kijkt in de stad
Zie je de mensen lopen
Zwaar bepakt en bezakt
Allemaal cadeautjes kopen

Eigenlijk is dat niet eens nodig
Het is allemaal overbodig
Want het mooiste dat je geeft
Is iets dat steeds in je leeft

Geef je hart en geef wat warmte
Zo maar aan een der armste
Geef een schouder of een arm
Zij die koud zijn worden warm

Toon medeleven, soms met een traan
Daar hebben mensen dan iets aan
Laat je gevoel naar buiten komen
Laat vrede in ieders hart weer wonen

Dan voel je jezelf pas voldaan
en heb je echt iets goeds gedaan


 

CD&V Schoten wenst u en uw naasten een zalig Kerstfeest en een hartverwarmend jaareinde!

 

Colofon

Redactie: Erik Block, Wijnegembaan 41a, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Foto's Gemeenteraad: Bob Chabot


Oproep kandidaten nieuwe GECORO

Bij elke nieuwe legislatuur dient ook de GECORO, of Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, terug samengesteld te worden.

Ben je geïnteresseerd in architectuur, stedenbouw en/of ruimtelijke ordening? Dan kan je je kandidaat stellen voor deze adviescommissie.

Alle info vindt je via onderstaande link:

 

Lees meer ›

Kalender