Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°4 - 11/03/2012
 
 

Provincie keurde plannen voor Schoten-Centrum goedDe Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen heeft vorige week het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de herziening van Schoten Centrum goedgekeurd. Via dit RUP kunnen een aantal aanpassingen in het centrum van Schoten doorgevoerd worden. Het RUP voorziet o.m. de herbestemming van het Gelmelenhof, de mogelijkheid voor handelszaken om zich te vestigen langs parking ’t Ven, en plannen voor de vernieuwing van de omgeving rond de Sint-Cordulakerk.Maart is maand tegen darmkanker

 

Via www.stopdarmkanker.be is informatie te vinden over wereldwijde initiatieven vanuit de medische wereld om preventief op te treden tegen darmkanker. Van 15 maart tot 15 april wordt een ‘cyberwar’ voorzien.

In Vlaanderen worden jaarlijks 4 250 mensen door darmkanker getroffen, en jaarlijks sterven er 1 800 Vlamingen aan de gevolgen ervan. Deze cijfers kunnen door eenvoudige informatie en preventie zeker dalen.

Een ‘occult test’, stoelgangtest waarbij de aanwezigheid van minimale hoeveelheden bloed in de stoelgang aanwezig is, zou al veel leed in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen.

Wereldwijd werden de krachten gebundeld voor de strijd tegen darmkanker. De website www.stopdarmkanker.be  is een Vlaams-Nederlands initiatief waar alle informatie terug te vinden is. Er is ook een ‘scheurkalender’ voor de maand maart, met interessante (wetenschappelijke) informatie op de website.

Voor persoonlijke informatie kan iedereen uiteraard ook terecht bij de huisarts.

 

 

 

Lees meer ›


Infodagen Levenslang en aanpasbaar wonen

Dit voorjaar worden enkele interessante infodagen georganiseerd waarbij het thema “Levenslang en aanpasbaar wonen” centraal staat.

Deze infodagen is een samenwerking tussen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wijnegem, Wuustwezel en Schoten.

Meer info kan je verkrijgen bij de huisvestingsambtenaar van de gemeente, Veerle Le Jeune en Petra Cuyvers, 03 680 09 57.

Lees meer ›


Gezinsbond zoekt gezinsvriendelijke gemeente

De Gezinsbond heeft een campagne gelanceerd rond ‘gezinsvriendelijke gemeenten’. ‘Hebben burgemeester en schepenen hun beste beentje voorgezet op vlak van wonen en woonomgeving? Verdienen ze een pluim op hun hoed voor school en opvang? Mogen ze een bank vooruit in de milieuklas? Of krijgen ze een vakantietaak voor mobiliteit en verkeerveiligheid?’

Nog tot 19 maart kan je via www.gezinsvriendelijkegemeente.be ook over Schoten je mening geven! Het invullen neemt ongeveer een kwartiertje in beslag, en je kan er een weekend naar de Efteling mee winnen.

Lees meer ›


Slaapliedje van Toon Daems voor zoontje van Erika Van Tielen

Toondichter en muziekschrijver Toon Daems heeft als geboortegeschenk een slaapliedje gecomponeerd voor Finn, het zoontje van Erika Van Tielen. Toon Daems, gemeenteraadslid voor CD&V, zorgde op synthesizer zelf voor de uitvoering van de muziek.

Toon Daems schrijft al jaren muziek, van kindermusicals over film- en kerkmuziek tot een hommage aan Mozart waarmee hij in 2005 de Klara-compositiewedstrijd won. Toon is al meer dan 20 jaar rolstoelgebruiker als gevolg van Multiple Sclerose.

Erika Van Tielen – presentatrice van Vlaanderen Vakantieland – en haar gezin zijn buren van Toon Daems. Zij wonen bij elkaar om de hoek in Schoten –Deuzeld. Erika toonde zich in de wolken met het originele cadeautje. ‘Het slaapliedje hoort ondertussen al tot het vaste slaapritueel van Finn’.

Lees meer ›


CD&V kiest voor accolade

Op de ‘Kandidatendag’ 24 maart zal CD&V de ‘accolade’ als haar nieuwe symbool lanceren. Tom Dehaene twitterde de accolade evenwel reeds vorige week de wereld in.

De meeste mensen herinneren zich de {} als een symbool uit de wiskunde- of pianoles. Bij CD&V betekent ze ‘iedereen inbegrepen’.

Het was inmiddels meer dan tien jaar geleden dat CD&V de ampersand in haar naam had opgenomen. Dit symbool als bindmiddel tussen ‘CD’ en ‘V’ is intussen voor iedereen een vertrouwd gegeven geworden.

De accolade zal vooral ook door de plaatselijke afdelingen gebruikt kunnen worden als campagnemiddel voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zal niet misstaan op T-shirts en gadgets.

Tom Dehaene: ‘De accolade staat voor het zorgen dat iedereen mee is, niemand achterlaten’.

Lees meer ›


‘Opvoeden zonder straffen en belonen’

Een avond rond ‘Opvoeden zonder straffen en belonen’ op donderdagavond 8 maart in het Kasteel van Schoten kon rekenen op meer dan 120 belangstellenden (veelal jonge ouders). De organisatie was in handen van het Opvoedingspunt Schoten, dat hiervoor samenwerkt met de Opvoedingswinkel in Brasschaat. Het Opvoedingspunt is sinds 2011 permanent in Schoten aanwezig. Telkens op de 2de en 4de donderdagavond van de maand is er spreekuur in een lokaaltje in het gemeentehuis.

Ouders en opvoeders kunnen er met allerlei vragen terecht. ‘Mijn baby slaapt ’s nachts niet door…’ ‘Hoe pak ik die driftbuien aan?’ ‘Mijn kind wordt gepest..’ ‘Zakgeld: vanaf wanneer? Is het wel nodig?’ ‘Ik ben die ruzies met mijn puber beu…’ zijn maar enkele van de vele vragen waarop het Opvoedingspunt mee naar een antwoord zoekt.

Het Opvoedingspunt werkt onder het kwaliteitslabel van Kind en Gezin. Hulp en adviezen zijn volledig gratis. In principe wordt de identiteit van de vragers niet verder doorgegeven. Als er vermoedens van echt misbruik zijn, kan dit wel gebeuren.

Opvoedingspunt Schoten

Gemeentehuis, Verbertstraat 3

03 680 09 67

opvoeding@schoten.be

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


Bedankt !

Op donderdagavond 8 maart werd onze eerste brainstorm rond het opstellen van een partijprogramma 2013-2018 een succes! Rond vier tafels verzamelden 37 aanwezig leden en niet-leden ideeën i.v.m. de toekomst van Schoten. De (papieren!) tafellakens dienden voor de eerste notities, nadien werd een en ander via verslaggevers overgebracht naar het publiek aan de andere tafels.

Tijdens de volgende vergadering zullen de ideeën verder omgezet worden tot concrete aandachtspunten en een programmatekst.

Het bestuur dankt oprecht iedereen die aanwezig was!


Arco zet Rechtshulp (ook in Schoten) stop

Wegens de vereffening van Arcopar gaan de plaatselijke zitdagen voor Arco Rechtshulp niet langer door. Ook Schoten wordt hierdoor getroffen. Regionaal georganiseerde consultaties vonden tot voor kort plaats in de Sint-Cordulastraat.

Tot eind maart kan men voor rechtshulp nog terecht bij de nationale dienst op tel. 02 246 50 60.


Deken Michel Baert nu ook bevoegd in Zoersel

Michel Baert, Norbertijn van Averbode en als ‘Deken  van de Noorderkempen’ bevoegd over de parochies van Schoten, kreeg er alweer een opdracht bij. Kerk en Leven meldde dat hij ook werd benoemd tot pastoor-deken in parochies in Zoersel, Sint-Antonius en Halle.

Baert kwam in 2006 in de Antwerpse Noorderkempen terecht in Brasschaat, waar hij pastoor is. In 2010 door bisschop Johan Bonny benoemd tot ‘Deken van de Noorderkempen’. Daarmee kreeg hij de leiding over 60 parochies, onder meer alle parochies van Schoten. Vanuit Schoten verlopen de contacten met Michel Baert via de plaatselijke contactpersonen en de Schotense Federatiecoördinator Willy Van Gils.


Muzikanten van Bloemendaal in GAMW

Op zaterdag 31 maart om 20 uur zijn Pieter Campo, Nathan Kerstens, Frank De Wolf en Gilles De Meester te horen in het Groot Auditorium van de GAMW, Jozef Van Craenstraat 4 te Schoten. Het Pieter Campo Kwartet brengt er ‘Kaleidoscope’.

‘Allerlei blokfluiten worden er op eigenzinnige wijze bespeeld (door Pieter Campo). Verder zorgen piano (door Nathan Kerstens), contrabas (door Frank De Wolf)en drum (door Gilles De Meester) voor een unieke sound.’

‘Naast het uitvoeren van enkele bekende standards wordt er  veel aandacht besteed aan het creëren van eigen nummers. Hierbij is er veel ruimte voor experiment en variatie. Door de combinatie van jazz en oude muziek, en ook door het verlaten van de normale jazzsfeer, ontstaat een eigen klank.’

Info en kaarten (7 euro) via www.pietercampo.be.

Lees meer ›

Kalender