Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°7 - 01/04/2012
 
 

Scheldeprijs: 100Ste editie

Nog enkele nachtjes slapen, en dan is het zo ver… dan wordt de Scheldeprijs gereden, de 100ste editie nog wel…

Intussen is er al wel de ‘Expo Wielerpassie aan de Schelde’. Deze overzichtstentoonstelling is nog te bekijken in het kasteel van Schoten op dinsdag 3 april van 14 tot 18 uur en op woensdag 4 april van 10 tot 18 uur. De tentoonstelling ‘1907 – 2012’ biedt een overzicht van een rijk verleden, met speciale aandacht voor de winnaar van elke verreden editie’.

Bij het aftellen naar de honderdste editie van de Scheldeprijs, is René Vermeiren een ervaren gids die sinds 20 maart een boeiend dagboek bijhoudt dat te vinden is via de website www.Scheldeprijs.be. Het dagboek loopt tot ‘Day after’, 5 april dus.

René Vermeiren is ook de auteur van het onlangs gepubliceerde gelijknamige boek ‘Wielerpassie aan de Schelde’. Een prachtig zeer rijk geïllustreerd boek dat alle tot nu toe gereden wedstrijden beschrijft en illustreert. Met nostalgische beelden van het Schoten van toen.

Lees meer ›


Pasen ‘Geloven dat na de nacht de morgen komt’

De eerste week van de paasvakantie is dit jaar de Goede Week.

In de parochies van Sint-Cordula en Heilig Hart is deze week een biechtgelegenheid. In de meeste parochies worden diensten voorzien op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmaandag. Meer concrete informatie en precieze uurregeling is te vinden de recente nummers van het weekblad Kerk en Leven - editie Schoten, of via het Federatiehuis, Verbertstraat 23 (tel. 03/658 45 75 - e-mail stcordula.schoten@telenet.be).

Hieronder vindt u een overzicht van de feestelijke vieringen op Pasen.

Sint-Cordula (Centrum)

8 uur: Dageraadsmis

10 uur: Feestelijke parochieviering gevolgd door ‘paasraap’

11.30 uur: Feestelijke paaseucharistie

Heilig Hart (Deuzeld)

11 uur: Paaseucharistie

Sint-Filippus

11.15 uur: Eucharistieviering

Sint-Jozef – Bloemendaal

10 uur: Plechtige hoogdagviering

Sint-Jozef – Elshout

9.30 uur: Plechtige hoogdagviering

Onze-Lieve-Vrouw Koningin (Koningshof):

11.15 uur: Feestelijke paasviering

Heilige Familie (Donk)

10 uur: Feestelijke paasviering

Priorij Regina Pacis (Schotenhof)

10 uur: Hoogfeest

17 uur: Avonddienst.


Schuttershof

Het OCMW kreeg een verlenging van de erkenning als serviceflatgebouw voor residentie Schuttershof tot medio 2014. Om zulke erkenning te krijgen, moet het OCMW aan een aantal voorwaarden voldoen. Momenteel geeft deze erkenning nog geen financiële meerwaarde (geen subsidiëring). In de toekomst is dat mogelijk wél het geval, vooral omdat er wijzigingen verwacht worden aan het ouderendecreet. Dankzij deze erkenning had het OCMW wel recht op een lager BTW-tarief bij de bouw van dit gebouw.


Sociale tewerkstelling

Het OCMW is al geruime tijd eigenaar van een woning in de Rubensstraat.  Dit gebouw, onderverdeeld in drie appartementen, doet dienst als doorgangswoning.  Het laatste jaar echter stond het gebouw leeg omdat het niet meer veilig was. Zopas heeft OCMW een sociaal tewerkstellingsatelier gecontacteerd ivm noodzakelijke renovatiewerken. De bedoeling is dat binnenkort twee vliegen in één klap gerealiseerd worden: het steunen van een sociaal tewerkstellingsinitiatief én nadien het opnieuw ter beschikking stellen van dit patrimonium aan hulpzoekenden.


Flatscreens

De OCMW-raad heeft het licht op groen gezet om nieuwe TV- en hifi-apparatuur te kopen voor de gemeenschappelijke ruimten in het rusthuis. Omdat er zich in het verleden te vaak implosies voordeden van ‘oude’ televisietoestellen, mogen nieuwe bewoners alleen nog flatscreens meebrengen.

Vanaf midden 2013 wordt de nieuwe wetgeving betreffende de brandveiligheid van kracht, en zal iedereen verplicht wordt om de oude toestellen te vervangen. De raad zelf geeft nu het goede voorbeeld, en zal alle toestellen die meer dan tien jaar oud zijn, vervangen door nieuwe toestellen.

Deze beslissing werd niet unaniem genomen.


Gemeenteraad zet licht op groen voor Sociaal woonproject Gasketelplein

Op de Gemeenteraad van 29 maart jl werd goedkeuring gehecht aan de overeenkomst tussen de gemeente Schoten en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.

Hiermee komt de realisatie van de sociale huurwoningen op het Gasketelplein, naast het nieuwe politiekantoor, een stapje dichterbij. De overeenkomst bepaalt ondermeer de prijs waaraan de grond wordt verkocht aan de sociale huisvestingsmaatschappij en dat er zal gewerkt worden met het door de gemeente geselecteerde architectenbureau.

Het juiste aantal huurappartementen dat gerealiseerd zal worden, is nog niet bekend, dat wordt in een latere fase bepaalt aan de hand van het ontwerp en het bestuderen van de mogelijkheden van een deel van het gelijkvloers, dat mogelijks zou kunnen aangewend worden voor een meer openbare functie die het plein levendiger zou kunnen maken.


Dansen met kleuters en peuters

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) organiseert dit voorjaar zoals vorig jaar een feestelijke bijeenkomst in het kasteel van Schoten om leden en belangstellenden op een informele manier te ontmoeten. Om 19 uur worden een drankje met een hapje aangeboden tijdens een receptie.

Van 20 tot 22 uur wordt een dansopleiding georganiseerd waaraan gratis kan deelgenomen worden door iedereen die professioneel instaat voor opvang en begeleiding van peuters en kleuters. De opleiding wordt gegeven door mevrouw Eveline Janssens, directeur van Danskant. Alle deelnemers kunnen een bewijs van deelname aan deze vorming ontvangen.

Datum van de bijeenkomst: donderdag 19 april.

Inschrijven kan bij katrien.vanelsen@gmail.com of ann.deceunynck@skynet.be.


Wekkerspel gewonnen door Ann en Jef

Op zaterdag 23 maart wonnen Ann Pycke en Jef Peeters op de zaterdagmarkt met het ‘Wekkerspel’ een aankoopbon ter waarde van hun aankoop. De wekker in de notenkraam liep af op het ogenblik dat het echtpaar Peeters-Pycke haar aankopen deed. Een fotograaf was toevallig getuige van de situatie…


Angel Songs van Toon Daems in De Kaekelaar

Op dinsdag 1 mei geven Marieke, Hanne, Jolien, Liese, Lissa en Anke van  â€˜Sempre’ een concert in De Kaekelaar. Ze vertolken er de Angel Songs van toondichter en tekstschrijver Toon Daems. De avond start om 20 uur met het optreden van zangkoren Gaudeamus en de Schotense kantorij. Omstreeks 20.45 uur is het de beurt aan Sempre. De toegang is gratis.

Op 3 november e.k. vertolkt Sempre nogmaals de Angel Songs van Toon Daems, deze keer in het kasteel van Schoten. Dan is de opbrengst bestemd voor een goed doel.

Lees meer ›

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


Paaseitjes op zaterdagmarkt

Naar goede gewoonte zal CD&V-Schoten op paaszaterdag 7 april op de zaterdagmarkt aanwezig zijn met ballonnen en paaseitjes. De marktbezoekers zullen ons vanuit de verte vinden via de oranje ballonnen. Bezoekers worden getrakteerd op paaseitjes!

Onze nieuwe en minder nieuwe kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen zullen op de markt aanwezig zijn!


Brainstorm verkiezingsprogramma niet vergeten

Nu donderdag 5 april om 20 uur vergaderen we met onze partij voor de 2de keer rond ons verkiezingsprogramma. We hopen dat ook voor deze week leden en andere geïnteresseerden de weg zullen vinden naar het gemeentelijk vergaderlokaal in het Gelmelenpark (Curielaan).

Kalender