Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°8 - 09/04/2012
 
 

Paaseitjes op zaterdagmarkt

Op paaszaterdag stonden onze vrijwilligers naar goede gewoonte klaar met paaseitjes op de zaterdagmarkt. Enkele duizenden paaseitjes werden aan de voorbijgangers uitgedeeld, en enkele honderden ballonnen gingen de hoogte in!

Dank aan onze mandatarissen en nieuwe kandidaten die het frisse weer trotseerden, en bereidwillig enkele uurtjes vrij maakten tijdens hun paasweekend!

Dank ook aan Oxfam voor de koffie!

Lees meer ›


Klarre Warre

‘De vernieuwing van oudere woonwijken is een duidelijke beleidskeuze en krijgt de laatste jaren veel aandacht.

Terecht.

Een aantal wijken zijn sterk verouderd: de straten kennen veelvuldige verzakkingen en voldoen niet meer aan de huidige normen inzake verkeersleefbaarheid.

De vernieuwing van de wijken Filippus en Bloemendaal zijn hier voorbeelden van:  dit zijn mooie en moderne wijken geworden, waarbij ook de riolering werd vernieuwd.

Kortelings wordt ook de omgeving van de St.-Cordulakerk (met de Cordulastraat) heringericht en volledig vernieuwd.

De wijk achter ‘Den Trol’ , de zgn. Klarre Warre’ en de Wilgendaalstraat dient thans de nodige aandacht te krijgen: de straten zijn oud en versleten en zijn aan renovatie toe.

Dit gebeurt niet zonder vooraf de bewoners grondig te consulteren en hun advies hierover in te winnen.

In eerste instantie worden enkele geselecteerde en evenwichtig verdeelde straatbewoners uitgenodigd op een startvergadering.

Hier krijgen zij de kans om vertrekkende van een wit blad hun wijk vorm te geven, de sterke en zwakke punten van de huidige situatie toe te lichten,…

Daarna zullen hun suggesties door het studiebureau in een ontwerp gegoten worden.

Tijdens een tweede bijeenkomst zal dan verder gediscussieerd en zo nodig kan nog een schriftelijke bevraging georganiseerd worden bij alle bewoners om te polsen of op de ingeslagen weg verder gewerkt kan worden.

Tot slot van het inspraakproces zal sowieso een algemene inspraakvergadering georganiseerd worden voor alle betrokken bewoners.

Pas dan zal ‘de politiek’ zich in de gemeenteraad definitief uitspreken over het voorgelegde ontwerpplan.

Enkel door een ver doorgedreven samenwerking tussen bewoners en het bestuur, zal een evenwicht kunnen gevonden  worden tussen de wensen van de bewoners en het algemeen belang van de wijk en de gemeente.’

(Gerd Adriaensen)


Paasboodschap Bisschop Bonny: Bloemen in de rand

Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen, ging op Pasen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen de eucharistie voor die door VRT 1 rechtstreeks in Eurovisie op TV werd uitgezonden.

In het weekblad Kerk en Leven schreef de Bisschop ter gelegenheid van Pasen een Brief ‘Bloemen in de rand’. Wij maken hier graag ruimte vrij om u te laten meelezen.

‘Broeders en zusters,

Mensen vertellen vaak pijnlijke verhalen. “We hebben onze dochter opgevoed, zo goed we konden. Nu is ze al jaren weg en laat ze niets meer van zich horen.” “Ik heb heel mijn loopbaan in dat bedrijf geïnvesteerd. Toen kwam er een reorganisatie en werd ik vriendelijk de deur gewezen.” “Ik zorg al jaren voor mijn verlamde echtgenoot, maar zelden komt iemand van de familie of uit de buurt eens vragen om me even af te lossen.” “Ik heb heel mijn leven gegeven in dat Afrikaanse land, tot ik op zekere dag moest vertrekken, zonder reden en vooral zonder dank.” “Ik heb veel offers gebracht, maar wat hebben ze voor zin gehad?” Hoe dikwijls komt de pijn van mensen niet hierop neer: dat het beste in deze wereld eindigt in de zelfkant van de samenleving.

In deze wereld zit een zonderling mechanisme waardoor het goede moeizaam verdragen wordt en zich soms moet verschuilen om te kunnen overleven. Bijna noodgedwongen komt het goede in de vergetelheid terecht, om niet te zeggen in de ontkenning of de verstoting. Wil je het goede in deze wereld in het vizier krijgen? Ga dan ook en vooral zoeken in de ongekende zelfkant van de samenleving. Het zal wel kloppen dat van alle goeds een spoor overblijft. Toch is dat een povere troost voor wie nu ten gevolge van een edelmoedige inzet of een oprechte keuze in de rand terechtkomt. Welke toekomst heeft het goede voorbij de vergetelheid van deze wereld?

Deze vraag brengt ons naar het hart van wat christenen het ‘paasmysterie’ noemen. Jezus moest verdwijnen omdat Hij letterlijk ‘te goed was voor deze wereld’. Wie Hij was en wat Hij deed, werd onverdraagbaar. Niet omdat het onverdraagbaar slecht, maar omdat het onverdraagbaar goed geworden was. Jezus had zich kunnen aanpassen aan de haalbaarheid van het ogenblik. Maar dan was zijn unieke verhaal stilgevallen. Hij kon zijn uniciteit slechts redden door zich ermee in de marge te laten drijven en zich ervoor aan een kruis te laten slaan. Het kruis was zijn laatste vrijplaats. Daarom koos Hij er ook voor. Maar was het tegelijk zijn laatste overlevingsplaats?

Op Pasen vieren we dat de Vader, in de kracht van de Geest, Jezus uit het graf heeft doen opstaan. Al het goede waarmee Jezus in de rand van de samenleving en aan het kruis was terechtgekomen, is daar niet tegen een laatste muur vastgelopen. Neen. Daar is het gekanteld in de handen van de Vader, die het heeft opgenomen en verheerlijkt. Al het goede dat Jezus in zich droeg, en waarmee Hij het gezicht van de Vader was, heeft de Vader boven het onbegrip van deze wereld uitgetild en tot verheerlijking gebracht. Hij heeft de duisternis waarin het verhaal van Jezus was geëindigd, tot nieuw licht doen verkeren, tegen de logica van deze wereld in. Waar de laatste muur stond, heeft Hij een nieuwe horizon geopend. Om te beginnen voor Jezus zelf, maar ook en meer bepaald voor ons.

Pasen is niet de verheerlijking van Jezus alleen. Hij is wel de eerste, maar niet de laatste van de ‘nieuwe schepping’. Het gelaat van de Verrezen Heer is het gelaat waarin alle waarheid en goedheid van deze wereld hun erkenning en voltooiing zullen vinden. Wie door de ontkenning of verstoting van deze wereld heen moet, mag nu al kijken in de ogen van de Verrezen Heer. Als de Levende staat Hij in ons midden. De mooiste bloemen mogen bloeien in de ongekende zelfkant van deze wereld. Daar staan ze goed. Omdat Jezus uit de dood verrezen is.

Ik wens u een zalig en gelukkig Paasfeest’


Werken omgeving Sint Cordulakerk van start

Op tien april starten de langverwachte werken aan de omgeving van de Sint Cordulakerk.

Zowel de Sint Cordulastraat, het Sint Cordulaplein alsook een deel van de Hendrik Consciencestraat worden volledig heraangelegd.

Hiermee komt de realisatie van de “culturele as” in het centrum van onze gemeente weer een stukje dichter bij haar realisatie.

Zowel de rioleringen als het volledige wegdek wordt vernieuwd. Waarbij de Sint Cordulastraat ingericht zal worden als autoluw woonerf met eenrichtingsverkeer. Ook de parkeerplaats voor de kerk wordt grondig herschikt. En het pleintje voor de bibliotheek zal worden ingericht als schaduwrijke zithoek met groen en zitbanken. De parkeerplaatsen worden vooral gegroepeerd op het kerkplein.

Lees meer ›

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


Welkom in Bloemendaal

Drie CD&V-kandidaten van Bloemendaal/Elshout ontmoeten elkaar én u graag voor een eerste informele babbel in hun eigen wijk. Katrijn Van Osta, Erik Maes en Ann Deceunynck zullen zeker op de afspraak zijn op zondag 22 april omstreeks 12 uur in het Parochiaal Café van Sint-Jozefparochie, Paalstraat 287 (ingang via de trap aan de voorzijde van het gebouw).


Gezocht: Vrijwilligers voor toog Ontspanningslokaal

Het gemeentelijk lokaal voor senioren aan de Lariksdreef wordt uitgebaat door vrijwilligers. Plaatselijk voorzitter Wilfried Fonteyn is dringend op zoek naar versterking van de ploeg die instaat voor de bediening aan de toog. Precieze werkuren zijn overeen te komen. U kan zich opgeven als kandidaat of meer info inwinnen via dirk.vyncke@schoten.be, secretaris van de burgemeester.

Kalender