Nieuwsbrief Pasen
CD&V Schoten
N°46 - 27/03/2016
 
 
Laat deze dag waarop we de verrijzenis van Christus herdenken, een dag van hoop en verbinding zijn. Een lichtpunt in deze sombere periode. Licht om te delen met familie en vrienden. Waarin we de verschrikkingen die ons land de voorbije week teisterden tesamen het hoofd bieden en zo de duisternis van de terreur overwinnen. Bij jouw thuis, in je straat, in onze gemeente en de hele wereld.

Gisteren wenste CD&V-Schoten reeds de marktgangers een Zalig Pasen! Via deze weg willen iedereen die we gisteren niet konden ontmoeten ook een fijn en intens Paasfeest wensen.

Lees meer ›