Privacy

De nieuwe privacywetgeving (GDPR) is er om jouw persoonsgegevens te beschermen. Niemand mag jouw gegevens verwerken tenzij ze een goede reden voor hebben. Als lokale afdeling verwerken wij ook specifieke gegevens om te kunnen communiceren met leden en sympathisanten. Op die manier houden we jou op de hoogte van politiek Schotense beslissingen.

Onze digitale communicatie naar onze sympathisanten beperkt zich tot de nieuwsbrief. Hiervoor bewaren we enkel jouw emailadres, geen naam of postadres. Dat wordt opgeslagen in Mailchimp, ons nieuwsbriefsysteem en tweemaal per jaar nemen we er een back-up van. Je hebt ten allen tijde het recht om je gegevens te controleren, te verbeteren en te wissen.

Wil je graag de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Onze digitale communicatie naar onze leden valt onder de nationale richtlijn (die kan je hier raadplegen). Jouw lidmaatschap houdt een onmiddellijke inschrijving op onze nieuwsbrief in.  We bewaren je (email)adres, je naam, je geboortedatum en eventueel je telefoonnummer. Je hebt steeds het recht om jezelf uit te schrijven.