Deze tekst is tot stand gekomen met ruime inbreng van de leidinggevenden zowel van de politiek verkozenen, als van onze gemeentelijke administratie. Het geeft de krachtlijnen over de beleidsnota voor de legislatuur 2007-2012. Deze tekst werd verrijkt en gekleurd met de programmateksten van de meerderheid, maar ook meerdere ideeën van andere partijen werden in onze  programmatonische ambitie ingeschreven.