Het was een moeilijke begroting, maar ze was ook wat moeilijker dan verwacht. Vanuit cd&v Schoten willen dan ook de voltallige administratie danken die hieraan gewerkt heeft. Voor onze partij zijn er 5 hoofdzaken die we hieruit meenemen.

  1. Onze fractie is blij dat er een koerswijziging plaatsvond en dat er uiteindelijk gekozen ins om niet met de botte bijl door het gemeentelijke personeelsbestand te gaan. Er zijn echter nog haken en ogen aan de huidige manier van personeelsaansturing en uiteindelijk moeten we nog steeds 10% van ons personeel laten gaan. Maar essentieel blijft dat er geen naakte ontslagen zullen zijn.
  2. In de gemeenteraad van september hebben we vanuit onze fractie een oproep gedaan om budget vrij te maken door grote prestigeprojecten uit te stellen. Zo is bijvoorbeeld de derde sporthal uitgesteld naar volgende legislatuur.
  3. Ons budget gaat de komende jaren structureel in het rood. We halen de Vlaamse wettelijke normen tot 2025, maar eigenlijk blijven we schulden maken. Het is enkel door de spaarpot op te eten dat we overleven. Hoewel dit op zich niet goed is, kan cd&v Schoten hier wel mee leven. Wij beschouwen deze tijdelijke tekorten als investeringen in menselijk kapitaal.

  4. De kosten voor de verenigingen zijn gestegen door de extreme inflatie, maar het gemeentelijk budget volgt niet.  De nominatieve toelagen, de jeugd- en cultuursubsidies blijven allemaal hetzelfde. Als we kijken naar de werkelijke waarde van de subsidies, is hier een verborgen besparing van 10% op ons middenveld.
  5. We mankeren 9% budget om ons sociaal beleid op peil te houden. Bovendien zijn er geen extra middelen om de energiecrisis voor Schotenaren aan te pakken.

Omdat deze begroting 10% bespaart op personeel, 10% bespaart op verenigingen en  10% bespaart op Schotenaren in nood, konden we haar niet goedkeuren. We stemden overtuigd neen.

Tekst van de tussenkomst kan u hier nalezen.

  • Financiën