Als CD&V Schoten zijn we voorstander van de Scheldeprijs als volksfeest. We waren daarom begin september blij dat de koers kon doorgaan.

Vandaag stellen we jammer genoeg vast dat het geen volksfeest meer is, maar een exclusief VIP-gebeuren. De Schotense cafés zijn dicht, de Schotenaren mogen de aankomst niet bekijken, de sfeer zal dan ook navenant zijn…  Samengevat: we zijn zwaar teleurgesteld.

Raadslid Erik Maes omschreef het passend als volgt: “Dit lijkt meer op de filmset van cordon, dan op onze aankomst.”

"Het evenwicht tussen de Schotense inspanningen (financieel en personeelstijd bij opbouw/afbraak) weegt dit jaar niet op tegen wat we krijgen. Hopelijk is de organisatie van Flanders Classics even loyaal de komende jaren als het gemeentebestuur aan hen dit jaar." aldus Dieter Peeters, fractievoorziter

https://www.gva.be/cnt/dmf20201013_97215382 

  • Sport