Nieuwsbrief
CD&V Schoten
N°6 - 26/03/2012
 
 

{Iedereen inbegrepen}

Op zaterdag 24 april werd in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen een eerste Kandidatendag van CD&V georganiseerd. Gastgemeente was Aalst. Kandidaten uit gemeenten in de vijf Vlaamse provincies vonden de weg er naartoe. Een tot aula omgevormde sportzaal in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven deed dienst voor het eerste gedeelte. Tijdens dit plenair gedeelte werd informatie verstrekt over de ondersteuning die kandidaten mogen verwachten vanuit de nationale organisatie. Nadien gaf Wouter Beke inhoudelijk toelichting bij de christendemocratische aanpak van deze lokale verkiezingen.

De aanwezigen konden nadien twee workshops naar keuze volgen. De voormiddag werd afgesloten met een broodjesmaaltijd.

Het nieuwe figuurtje van CD&V is de accolade, als symbool voor ‘iedereen inbegrepen’.

Wouter Beke beklemtoonde dat politiek van onderuit werkt, en maximaal rekening houdt met de eigenheid van de gemeenten. ‘Een burgemeester in een grote stad is niet dezelfde als die in een kleine gemeente, maar hun inspiratie is wel dezelfde. Iedereen moet zich inbegrepen voelen om mee te zoeken naar de vier V’s van verbinden, verzorgen, versterken en vooruitzien, en naar de manier waarop we organiseren, ondernemen. (…) Het lokale niveau is het eerste niveau voor CD&V. We willen iedereen rechten geven, maar we wijzen ook op de plichten. We verwijzen naar waarden, maar ook de normen moeten gedeeld worden. (…) Aanmoediging begint in het gezin. Niemand mag zich uitgesloten voelen van zorg. We gaan voor een ideologisch verhaal, niet voor strategie.’

Lees meer ›


Kruisweg

Bijna op het einde van de vasten vestigen we graag de aandacht op de nakende kerkdiensten in Schoten. Volgende week geven we een overzicht van de vieringen in de goede week en de paasvieringen.

Omdat de Sint-Jozefkerk in Bloemendaal tijdens die week niet zo vaak geopend zal zijn, vermelden we in dit nummer  graag de Kruisweg die Danny Maes (tekenaar/cartoonist/…) in 1996 vervaardigde. Hij maakte zelf de ontwerpen, en voerde ze ook zelf uit met eenvoudige (teken)technieken. Zeker het bekijken waard!

Danny Maes maakte de staties van de Kruisweg in opdracht van het toenmalige parochiaal team. Hij paste de stijl aan aan dit kerkgebouw. De Kruisweg heeft sinds 1996 een permanente plaats in de ontmoetingsruimte.

Danny – een volbloed ‘Bloemendaler’ – was tot 1995 actief als vrijwilliger voor de Plus-werking in deze parochie. Dit engagement lag aan de basis voor het kunstwerk.

De Sint-Jozefkerk is in principe enkel toegankelijk op het moment van de vieringen. Op Palmzondag 1 april is er de wekelijkse eucharistieviering om 10 uur.


Subsidies voor Antitankgracht

Op 11 maart zag onder impuls van het provinciebestuur het project ‘een levende Antitankgracht beleven’ het levenslicht. Via dit project zal binnenkort op het grondgebied van Schoten en Brecht een ‘missing link’, of ontbrekende verbinding, worden weggewerkt. Dit zal gebeuren in opdracht van de betrokken gemeenten, die kunnen rekenen op provinciale en Europese financiële middelen. De recreatie langsheen de Antitankgracht zal daardoor aantrekkelijker worden.

De 33 kilometer lange Antitankgracht loopt over het grondgebied van Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde en Ranst. Dit beschermd landschap is een aaneenschakeling van militair erfgoed met bijzondere ecologische en landschappelijke waarden. In latere fasen zal er ook in Stabroek een ontbrekend traject bijkomen, en zullen in Stabroek, Oelegem en Sint-job-in’t-Goor ‘onthaalpoorten’ geplaatst worden met infoborden, zit- of picknickbanken, fietsenstallingen e.d.

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Milieu Maatschappij zijn als partners mee in het overleg betrokken.

Meer info is te vinden op de website van Daan De Veuster, provincieraadslid en 1ste schepen in Brecht.

Lees meer ›


Jong gespuis in het gemeentehuis

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht werd bij uitgeverij Politeia de brochure ‘Jong gespuis in het gemeentehuis’ uitgegeven. De brochure  wil jongeren op een laagdrempelige manier informeren over de dagdagelijkse werking van de gemeente en de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook over andere bestuursniveaus en organen zoals intercommunales, de politie en het OCMW. Daarnaast bevat de brochure een heleboel tips en tricks om het beleid van de gemeente te beïnvloeden. Als individu, met de jeugdraad, klas, vereniging of jeugdbeweging hebben jongeren namelijk heel wat mogelijkheden om hun zegje te doen en daadwerkelijk iets te veranderen. Met het oog op de lokale verkiezingen is de brochure een handig instrument om aanstormend politiek talent op een ludieke manier te documenteren.

De brochure werd samengesteld door Karuur vzw i.s.m. de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Lees meer ›

 

Colofon Nieuwsbrief

VU: Erik Block, Wijnegembaan 41 A, 2900 Schoten, erik@block.be, 0475 775 681

Redactie: Ann Deceunynck, Heideweg 20, 2900 Schoten, ann.deceunynck@skynet.be, 03 653 10 70


Ampersand-je

Ook deze week bedanken we onze vrijwilligers! De lente-editie (2012) van ons driemaandelijkse ledenblad Ampersandje kon dankzij bereidwillige leden zonder extra kosten verspreid worden. Ook voor dit 12de nummer werden er leden bereid gevonden om te wandelen, te fietsen door de wijken van Schoten.

Bedankt Harrie, Erik, Pierre, Raymond, Ludo


Jobs bij gemeente en OCMW

De gemeente is op zoek naar drie werknemers. Er wordt gezocht naar een assistent-dienstleider in de bibliotheek (voltijds – statutair), een geschoold werkman loodgieter (voltijds – statutair) en een toezicht(st)er voor de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord (deeltijds – contractueel).

Ook het OCMW is op zoek naar personeel. Hier gaat het om een administratief medewerk(st)er financiën (voltijds – statutair) en een administratief medewerk(st)er  sociale zaken (deeltijds – Gesco).

Info op het gemeentehuis, bij het OCMW en via hun websites.


Brainstorm op 5 april

Op donderdag 5 april om 20 uur vergaderen we met CD&V-Schoten voor de 2de keer rond ons verkiezingsprogramma. We hopen dat leden en geïnteresseerden ook dan de weg zullen vinden naar het gemeentelijk vergaderlokaal in het Gelmelenpark (Curielaan).

Kalender