Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Schotense ouders van kinderen met een beperking steunen
Beslissingen gemeenteraad 25 januari 2018 - N°70
Steun voor opvoeding kinderen met een beperking
Sinds enkele jaren geeft de gemeente een sociaal-pedagogische toelage aan Schotense ouders die de opvoeding en verzorging van zwaar gehandicapt(e) kind(eren) op zich nemen. Deze premie bedraagt 246,00€ per gehandicapt kind en per jaar.
Lees meer
Willen we de armoede van morgen oplossen, dan moeten we de kinderen en jongeren van vandaag al de juiste truc's aanleren. Katrijn mocht dinsdag het inleefhuis openen: de plek waar  we dankzij onze vrijwilligers samen deze tips tot leven brengen.
Waterbus voor Schoten?

Het havenbedrijf onderzoekt nu de haalbaarheid van een waterbus vanuit Wijnegem, via Schoten tot…

Lees meer
>
>
>
>