Dieter Peeters

Fractieleider Gemeenteraad

  Dieter Peeters (31) was jarenlang actief in de jeugdbeweging KSA, is oud-voorzitter van de Schotense jeugdraad en sinds enkele jaren parlementair medewerker. Als zoon van Ann Pycke is hij één van de laatste Schotenaren die nog geboren werd op Schotens grondgebied. “Ik wil mensen samenbrengen! Zo herstellen we het menselijk contact tussen de Schotenaren. Anders verliest onze gemeente haar eigen warme karakter ten opzichte van de kille stad.”

  Het was een moeilijke begroting, maar ze was ook wat moeilijker dan verwacht. Vanuit cd&v Schoten willen dan ook de voltallige…

  Lees meer

  Vanuit CD&V Schoten hebben we bedenkingen bij de intentie om fusie- of samenwerkingsgesprekken met de het Antwerpse Zorgbedrijf,…

  Lees meer

  WK bij Simikos

  13-06-2021

  Op initiatief van onze voorzitter Oliver Van Hoornyck spraken we met een aantal Schotense CD&V-ploegmakkers af om de eerste…

  Lees meer

  In haar speech tijdens het online nieuwjaarsontbijt herinnerde de minister aan het feit dat ook democratische vernieuwing in…

  Lees meer

  Als CD&V Schoten zijn we voorstander van de Scheldeprijs als volksfeest. We waren daarom begin september blij dat de koers kon…

  Lees meer

  Op de eerste fysieke gemeenteraad na de coronacrisis werd onze lokale politiek verstoord door een bovenlokaal debat over…

  Lees meer

  In het verleden pleitte CD&V Schoten al voor het autoluw maken van de Paalstraat op bepaalde tijdstippen, zoals op zaterdag, de…

  Lees meer

  Vanwege de corona-crisis kon de gemeenteraad niet fysiek vergaderen. Daarom stelden we de vergadering van maart uit. Maar een…

  Lees meer